Zdroj: Shekel

Ne, v názvu židovského státu není gramatická chyba. Čeští vyznavači Alláha a učení proroka Mohameda skutečně píší Izrael s malým „i“. To ale není na jejich postoji k němu to nejhorší.

Muneeb Hasan Alrawi, jeden z představitelů muslimů v ČR, se tváří jako tolerantnost sama. Kdyby člověk uvěřil tomu, že islám a muslimové jsou takoví, jak on tuto víru s přátelským úsměvem prezentuje, musel by si položit otázku, proč nejsme muslimy také my ostatní.

Ale vážně. Nepatřím k těm, kdo hlásají tezi – jeden Alláh, jeden Prorok, jeden Korán, a tedy muslim jako muslim. (A už vůbec ne co muslim, to terorista.) Obdobnou generalizaci musíme odmítnout i v křesťanském světě. Evangelikálům z Apoštolské církve či dejme tomu baptistům by se také nelíbilo, kdyby je nějaký nepoučený muslim ztotožnil s římskými katolíky. Byl by to stejný nesmysl jako tvrdit, že současný egyptský prezident Sisi má něco společného s terorismem.

Nicméně v souvislosti s islámem, v našem případě s českým islámem, máme právo, ba povinnost se ptát: A co šaría? Ano, či ne? A když ano, tak co její odvrácená, středověká podoba versus principy a hodnoty respektované a prosazované západní civilizací?

Bylo by naivní domnívat se, že islám a šaría k sobě nepatří. Že jde o něco, co spolu nikterak nesouvisí. Z tohoto omylu nás vyvedou autoři portálu Sharia4Czechia (S4C), což je cosi jako muslimská „misijní“ iniciativa. Jejím cílem je dosáhnout toho, aby co nejvíce Čechů konvertovalo k islámu, a paralelně s tím usilují o islamizaci české společnosti, a to prostřednictvím následujícíh pěti „programových“ bodů:

A nyní konkrétněji. Za pozornost stojí dvě věty v oddíle „O iniciativě“:

 

Pomiňme skutečnost, že ne každému nemuslimovi znějí libě výrazy jako džihád a šaría, zejména při pohledu na zbičovaná těla lidí, kteří byli takto potrestáni za činy, které v civilizovaném světě nejsou a ani nesmí být činy trestnými, anebo při sledování videa, na němž vyznavači Alláha za živa podřezávají člověka jenom proto, že není muslim. Všimněme si druhé citované věty: aktivisté se veřejně distancují od projevů extremismu a násilí.

Tomu bychom rádi věřili, leč tato naše víra může trvat pouze tak dlouho, dokud se na webu (S4C) neproklikáme k článku z 21/7 nazvanému „Demonstrace proti okupaci a izraelskému státnímu terorizmu – Praha 24. 7. 2014“. V něm nalezneme pozoruhodné pasáže, jak je patrné z níže uvedených screenshotů.

Za co se tedy muslimové mají modlit? Za zničení „státu izrael“. A vlastně nejen muslimové, ale i „křesťané a židé“ by se měli spojit proti „zlu sionismu a zlu existence státu Izraele“ (tady autoři dokonce použili, patrně nedopatřením, velké „I“). A pozor: nikoli proti POLITICE Státu Izrael (tak je to gramaticky správně – jde o oficiální název), což je v demokratickém a pluralitním světě legitimní. Nýbrž proti samotné EXISTENCI Izraele. Aktivisté tedy chtějí bojovat (jak, o tom níže) proti samotné existenci mezinárodně uznaného státu, mj. členské země OSN. Tím se řadí po bok (jimi údajně odmítaných) extrémistů, jako jsou teroristé Hamasu, Islámského džihádu a dalších organizací.

Tento postoj aktivistůl S4C bychom měli mít na paměti. A nejen my, ale také třeba agenti BIS.

Pojďme dál a připomeňme, o co tedy odpůrci extremismu a násilí usilují. Podle jejich slov o to, aby byl Izrael „zrušen, zničen, odstraněn“. Jak? „Vojenskou silou, revolucí, nebo jinak.“ To není výzva k násilí a extremismu, chce-li někdo vojensky nebo revolucí zničit členský stát OSN?

A aby nebylo pochyb, jak to muslimové vlastně myslí a že nejde pouze o vzletné fráze, uvádějí autoři této výzvy naprosto jasně: „Jedno je jisté, budeme se o to jako muslimové snažit.“ Jak dlouho? „Do Soudného dne.“

Tedy suma sumárum: Muslimové z iniciativy S4C se přihlásili natrvalo (do Soudného dne) k násilí, jehož konečným cílem je likvidace Státu Izrael.

A těmto lidem máme věřit, že džihád a šaría jsou krásná slova a že oni sami se veřejně distancují od projevů násilí a extremismu?

Nikoli. 21. července 2014 se k násilí a extremismu veřejně přihlásili. Je dobré to mít na paměti.

stejskal.estranky.cz

12 Komentářů

 1. Karel79
  3.8.2014 – 7 Av 5774 v 07:55 — Odpovědět

  Dobrý článek. Bohužel, jsou mezi námi zaslepení fanatici vyznávající islám nebo alespoň jeho sympatizanti. A právě kvůli jejich vlivu a snahám o expanzi islámu je třeba podobné názory veřejně prezentovat.

  2
  0
 2. Katka
  3.8.2014 – 7 Av 5774 v 11:07 — Odpovědět

  Je to tak. Stála jsem před 14 dny vedle budovy izraelského velvyslanectví, t.č. nejspíš prázdné, a poslouchala to na vlastní uši: “Go down, Israel!” Tentokrát už muslimům a jejich příznivcům ani nevadilo, že ty své výkřiky “podpořili” válením se na psy pomočeném trávníku. To nebyla žádná mírumilovná demonstrace za “mrtvé palestinské děti”, jak bylo prezentováno. Stačil by jediný fanatik na takové akci (a že jejich přítomnost lze těžko jakkoli kontrolovat) – a celý ten dav by šel s ním, včetně maminek s malými dětmi, které křičely totéž. Přitom je asi všem jasné, že izraelská ambasáda v ČR může se situací v Izraeli a “Palestině” sotva něco dělat. Takže naprosto zbytečná akce, které daňoví poplatníci ještě platili policejní doprovod, a které se účastnili lidé, kteří: a) v drtivé většině od pohledu nemají ani české občanství, natož aby ovládali jazyk, b) velmi pravděpodobně nemají ani občanství některého ze států EU, c) pocházejí ze zemí, kde si o demokracii mohou nechat leda zdát, tudíž i o takovýchto veřejných akcích. Postavit se vedle ambasády suverénního Státu Israel s israelskou vlajkou, zazpívat jeho hymnu, nebo jen přijít vyjádřit nesouhlas s takovouto akcí a podporu Israeli? Prakticky nemožné, na atmosféře bylo znát, že kdybych si něco takového byť jen zkusila, nejspíš by na mě z toho davu naproti něco brzy letělo. Bylo nás tam, na druhé straně toho řvoucího davu, maximálně deset a policie nás musela krýt. Přičemž člověk musel řešit i to, aby se při odchodu nesetkal s nějakým rozparáděným demonstrantem, který by to “za každou cenu” myslel vážně. Takže za sebe říkám: ne, tohle tady u nás nechci, a rovněž udělám vše proto, aby to tady nebylo. Jednak už z obecného principu, druhak proto, že tu nechci vidět hořet synagogy, auta etc., jako je tomu při demonstracích na tohle téma v sousedních zemích, no a za třetí proto, že můj zájem na existenci a bezpečnosti ve státu Israel je větší než totéž na straně tzv. palestinské autonomie. 50 let člověk čeká, než ta “autonomie” někomu k něčemu bude. Zatím není k ničemu ani svým vlastním obyvatelům a navíc ohrožuje klid a bezpečnost už i ve střední Evropě.

  2
  0
 3. 3.8.2014 – 7 Av 5774 v 17:56 — Odpovědět

  bs*d
  No oni to nebudou čeští muslimové, ani muslimové. Proč se pořád pokoušíme žít v dobách třicetileté války? A argumentovat jako podle Stürmera anebo Rudého práva z dob Milady Horákové??? Tóra nám nabízí přívětivost k hostem, ale tento “host”/ autor by mne u kávy asi maličko nudil :)

  0
  2
 4. Karel79
  3.8.2014 – 7 Av 5774 v 18:37 — Odpovědět

  Achabe, taky nechci argumentovat v duchu citovaných hlásných trub netolerance a násilí. Ale současná situace je natolik vyhraněná, že asi není místo pro tolerantní odpouštějící nadhled. Nelze přece slyšet a vidět zlo prýštící z muslimského živlu, který svou dokonalou prolhaností převrací události ve svůj opak, u vědomí zcela jasného a plánovaného postupu muslimů, směřujícího k ovládnutí světa a bezohledného potlačení ( vyvraždění ) všeho nemuslimského. V tomto bodu není skutečně místo pro ” sluníčkovou ” filosofii.

  0
  0
 5. 3.8.2014 – 7 Av 5774 v 20:49 — Odpovědět

  Karle, díky moc za dialog. Taky nejsem slepý. A nejde mi o “sluníčka”, nýbrž o obsah Šema. Tak jako BigBOss i každý jedinec je jedinečný, jeden a vzácný (pokud míří do Jednoty). Nikdy nemohou být muclimové, ani češti muclimové “nějací”. Vždy je to případ od případu. Je zatracenej rozdíl mezi Dukou, současným úřadujícím zástupcem papeže a třeba maličko démonickým Halíkem a jemně jehněčím biskupem Malým. A všechno jsou to křesťany. Do našich židovských vod raději nesahám. Stačí mi, k čemu a v jak širokém spektru naivity sahají některé Martinky a spol. Přesto děkuji. Budu obezřetnější, ale pořád stejně naivní, nebo naivně přísný – na člověčinu. A na manipulaci. :) Pozdravení

  0
  0
 6. Karel79
  3.8.2014 – 7 Av 5774 v 21:43 — Odpovědět

  Achabe, díky za reakci.V tvé odpovědi jsou citovány 3 osobnosti, ani jedna nepoužívá prolhané metody muslimských ideologů ( zpravidla označovaných za ” učence ” ). Pokud bychom přistoupili na filosofii tolerantní diskuse, museli bychom muslimské ” učence ” z diskuse vyloučit, protože se bez výjimky uchylují ke lži, kdykoli se do diskuse zapojí.

  0
  0
 7. Dominik Stodůlka
  4.8.2014 – 8 Av 5774 v 00:44 — Odpovědět

  Zajímalo by mne, co si představují pod “inspirací naší legislativy islámskými hodnotami”. Zdá se mi to, nebo otevřeně přiznávají, že chtějí, aby se islámská pravidla stala součástí našich zákonů a byla vyžadována státem?

  Je poněkud ironické, že píší, že jejich prioritou je dodržování zákonů státu, avšak v druhé části téže věty doplňují, že vlastně chtějí zákony státu změnit, aby odpovídali “islámským hodnotám”.

  Ať dodržují zásady svého náboženství, ale ať k dodržování těchto zásad nenutí ty, kteří si to nepřejí. A pokud je násilná konverze součástí samotného islámu?

  Judaismus násilnou konverzi odmítá, za platnou považuje pouze konverzi z upřímné víry. Podobně křesťanství uznává za platnou pouze konverzi z upřímné víry (Mk 16,16: “Kdo UVĚŘÍ a přijme křest, bude spasen…”) Jak židé, tak křesťané odmítají platnost vynucené konverze; současní židé i křesťané se shodují, že konverze, ke kterým došlo ze strachu z Židů nebo z Církve, byly ve skutečnosti neplatné.

  Pokud islám násilnou konverzi povoluje či nařizuje, pak muslimové neuctívají stejného Boha, protože takový Bůh odporuje duchu křesťanství i judaismu. Ten, kdo přijme islám ze strachu a z donucení, sice může navenek dodržovat muslimské povinnosti, ale ve svém srdci bude islám nenávidět. Copak Alláhovi nevadí, že jej jeho “služebníci z donucení” nenávidí, stačí mu, když jej navenek uctívají? Pak jde o velmi podivného boha, rozhodně to však není Adonaj.

  Kéž se Adonaj smiluje nad násilnými muslimy a odpustí jim jejich hříchy, neboť oni nevědí, co činí.

  1
  0
 8. Karel79
  4.8.2014 – 8 Av 5774 v 06:34 — Odpovědět

  Pane Stodůlko, Adonaj se nesmiluje, Adonaj muslimský problém nevyřeší. To jen lidé se s jinými lidmi dohodnou nebo nedohodnou. A pokud jsou lidé ohroženi islámem – který ze své podstaty není schopen se s nikým dohodnout ( vyznává jen podrobení se islámu), pak je třeba nekompromisně vykázat muslimy k nim domů a nedovolit expanzi po světě. A pokud toho nebude dosaženo, nastane konec stávající civilizace a svět se vrátí do středověku.

  1
  0
 9. Erich
  4.8.2014 – 8 Av 5774 v 09:47 — Odpovědět

  Karle79 ty předpokládáš, že lže a manipuluje pouze jedna strana?
  Předpokládáš, že takzvaný umírněný muslim právě jen kamufluje a piklí, a proto je potřeba právě na něj dávat větší pozor?

  Víš jak se ve středověku identifikovala vina či nevina? Možná by tě mohlo zajímat, jak zajímavá logika se pěstovala ( možná pěstuje ) zde v kotlince:

  Zkouška vodou: Chammurapiho zákoník ji popisuje tak, že se podezřelá osoba zaváže do pytle a hodí do řeky. Pokud by přežila, je nevinná.

  V českých zemích se užívala ve formě potopení svázaného do vody – pokud se obviněný potopil, voda jej přijala jako čistého a byl tedy nevinný; provinilec zůstal plavat na hladině.

  Co mi to tak připomíná?

  0
  0
 10. Karel79
  4.8.2014 – 8 Av 5774 v 10:13 — Odpovědět

  Erichu, pro relevanci Tvých diskusních příspěvků mám v oblibě jednu starou českou říkanku: ” já o voze, ty o koze”. Pokud si pozorně přečteš celou předchozí diskusi, mohl bys v jednotlivých příspěvcích najít určitou konzistenci. Ale – apologet islámu si pořád vede svou, jen aby se nedostal do křížku se svou ideologií lži a násilí.

  1
  0
 11. Erich
  4.8.2014 – 8 Av 5774 v 12:16 — Odpovědět

  Karle79 mne zaujaly ty tebou zmiňované prolhané manipulativní metody a to převracení běhu událostí v opak.

  No a za tyto opravdu krásné, člověk by řekl až ryzí větičky si dosadím ty spousty textů a informací co jsem kdy kde přečetl, kde pravdivá byla vždy jen ta naše verze a prolhaná skrz naskrz jen ta jejich. Viz Irák, Libye, Sýrie. A jaká je realita?

  Taková?
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/irak-zbrane-hromadneho-niceni-jako-obvykle-trochu-jinak-pjn-/p_zahranici.aspx?c=A070702_215850_p_zahranici_wag

  Takže na závěr něco radostnějšího, předávám ti tímto pozvání na veřejné shromáždění, konající se ve středu 6.8.2014 od 17 hod na Václaváku u “koně”. Jistě budeš vítán.

  0
  0
 12. Elina
  4.8.2014 – 8 Av 5774 v 12:34 — Odpovědět

  Katko (2), stoprocentní souhlas! Vřelé díky! A nejen pro Vaši informaci – bližší podrobnosti k veřejnému shromáždění dne 6.8. od 17 hodin, které zmiňuje Erich (11) najdete např. na www.icej.cz.
  Přeji krásný den.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Obchodní řetězec TESCO přestává prodávat datle ze Západního břehu

Další článek

Jom Kipur