Zdroj: Archiv

Orientalista a islamolog Petr Pelikán nedávno v České televizi okomentoval popravu amerického novináře Jamese Foleyho příslušníky tzv. Islámského státu, čímž si vysloužil nepříliš přívětivou pozornost Jiřího Doležala z týdeníku Reflex. Ten se domnívá, že Pelikán jednak čin islámských extremistů nepřístojně bagatelizoval a jednak mluvil zaujatě, takže bylo hrubým pochybením dramaturgů ČT, že neměl ve studiu názorového oponenta. V pozadí obou výtek Doležal identifikuje společného jmenovatele – Pelikán je přeci věřící muslim.

Ačkoli polemiky s Doležalovými články jsou obvykle zbytečné (snad žádný jiný novinář v moderní české historii nemá své texty protkané tak špatnou argumentací), tentokrát si přeci jen reagovat dovolím. Nejeden proto, že hodně lidí evidentně Doležalův pohled sdílí, ale i proto, že se zmíněný článek dotýká tří zajímavých oblastí – sporu mezi racionalitou a emocionalitou, způsobu, jakým nahlížíme na mediální objektivitu a v neposlední řadě také způsobu, jakým nahlížíme na muslimy.

Vezměme to popořádku: Co Doležala tolik vytočilo na Pelikánově tvrzení, že brutální popravy natočené na video nejsou ve válkou stižené Sýrii a Iráku ničím neobvyklým a záznam Foleyho vraždy budí pozdvižení hlavně proto, že dotyčný je novinář a Američan?

Sám autor se své znechucení pokouší vysvětlit takto: „(…) když se mezi sebou vraždí muslimové, je to strašlivé, ale v podstatě se nás to týká jen z povinnosti lidské pospolitosti proti násilí. Zatímco když ti muslimové začnou vraždit, uřežou hlavu někomu z nás, tak je to nebezpečí, jež nás bezprostředně ohrožuje.“

V tomto tvrzení ovšem mnoho logiky a přesvědčivosti nenalezneme. Zkusme jej pro názornost přesadit do jiných reálií: Kývali bychom souhlasně hlavou, kdyby někdo napsal, že konflikt na Ukrajině se nás začal týkat až poté, co v sestřeleném letadle zemřeli „jedni z nás“ (katolíci), ale do té doby se tam akorát mezi sebou vraždili pravoslavní, což nás až tolik zajímat nemuselo? O co víc se “nás” týká vražda amerického novináře (provedená v Iráku), než vražda iráckého civilisty (provedená v Iráku)?

Důvody, proč nás právě tento (zlo)čin šokuje více než jiné, které Islámský stát provedl se srovnatelnou brutalitou, samozřejmě existují. Na smrt civilistů ve válečných oblastech jsme zvyklí jako na samozřejmou věc. Umírají denně a o jejich jménech či konkrétních osudech se často nic nedozvíme – zůstávají pro nás lidsky i geograficky vzdálenými. Foley ovšem má jméno, osobní příběh i příbuzné, kteří se vyjadřují do médií, takže jsme k němu empatičtější a tragičnost jeho osudu na nás doléhá více. Jako reportér se navíc konfliktu přímo neúčastnil, což nám více připomíná jeho nevinnost. A samozřejmě – na základě jeho etnicity či (absence) náboženského vyznání se můžeme domnívat, že k nám má jaksi blíže než Iráčané (pokud tedy vnímáme svět poněkud huntingtonovským pohledem).

To vše je přirozené a pochopitelné. Jde ovšem o záležitost emocí. Racionální důvody, které by smrt Američana rukou Islámského státu činily závažnější než smrt Iráčana, neexistují.

A co Doležalovy obavy z nevyváženosti debaty? Volí přímo tato slova: „Pan Pelikán je profesionální islamista, propagátor islámu a jasně stojí na druhé straně než naše země. (…)Takže proti islamistovi měl sedět ne publicista, ale nějaký antiislamista. Docent Martin Konvička, náš externí spolupracovník Lukáš Lhoťan, kteří proti islámu aktivně vystupují, prostě někdo s protinázorem. Pan Pelikán je profesionální islamista, propagátor islámu a jasně stojí na druhé straně než naše země.“

Pomiňme teď úsměvnost návrhu, že by Pelikánovým oponentem mohl být třeba českobudějovický entomolog a samozvaný „deislamizátor“ Martin Konvička (ti dva už spolu totiž debatovali a Konvička dopadl tak, jak by nejspíše dopadl Pelikán, pokud by diskuzním tématem byla entomologie) a podívejme se na faktory, které jej mají činit zaujatým.

Doležal Pelikána opakovaně označuje za islamistu, přičemž není jasné, zda si uvědomuje rozdíl mezi islamistou jakožto stoupencem islamismu a islamistou jakožto znalcem islamistiky. Jestli uvědomuje, pak není jasné, proč by z odborné znalosti nějaké problematiky měla být vyvozována podjatost. Pokud bychom takový předpoklad přijali, pak bychom rovnou mohli označit za nesmyslnou například funkci soudních znalců, kteří dle tohoto principu neprezentují odborná stanoviska, ale zaujatá hodnocení. Tvrzení, že je Pelikán „propagátorem islámu“ se pak vůbec nezakládá na pravdě, neboť dotyčný dosud o islámu psal jen odborné a popularizační texty, z nichž byl patrný odborný odstup a které se nesnažily prezentovat islámské učení jakýmkoli „líbivým“ způsobem.

Čtenáři teď jistě mohou namítnout, že Pelikánova podjatost plyne přímo z jeho muslimského vyznání. I takové tvrzení je však problematické – ze zaujatosti by šlo podle totožného principu stejně tak snadno obvinit i křesťana, šintoistu, nebo ateistu. Pokud (byť implicitně) tvrdíme, že věřící muslim se bude snažit organizaci islámských extremistů spíše omlouvat (nebo s ní dokonce sympatizovat), aby tak ochránil image vlastní víry, musíme zároveň připustit, že jinověrec či ateista ji může naopak démonizovat, aby tak zdůraznil morální nadřazenost vlastního přesvědčení.

Vtip je v tom, že v oblasti sociálních a humanitních věd nelze skutečné objektivity dosáhnout, neboť vědci jsou sami součástí zkoumaných fenoménů.  Pokud jsou ovšem intelektuálně poctiví a drží se vědeckých metod, jejich závěry nelze považovat ani za čistě subjektivní. Čili nenastává situace, že by si každý islamolog myslel něco jiného a všechny tyto názory by byly stejně hodnotné. Kvalitu odborných stanovisek stanovuje míra, do jaké se opírají o reliabilní evidenci.

Od Pelikána se navíc nechtělo nic jiného, než aby k určitým událostem poskytl vlastní komentář z pozice znalce islámu. Předseda Syndikátu novinářů Adam Černý nebyl v diskuzi přítomen jako Pelikánův oponent, nýbrž jako člověk, který je schopen událost okomentovat z pohledu vlastní odbornosti.

Je nesmysl snažit se dosáhnout (opět z principu nedosažitelné)mediální objektivity tím, že budeme každého komentátora konfrontovat s jeho názorovým oponentem. Zvlášť, pokud by to mělo být i za cenu toho, že proti odborníkovi stane laik (což Doležal v tomto případě navrhuje).

I v tomto případě ostatně můžeme absurditu Doležalova návrhu zviditelnit pomocí analogie: Byl by někdo přesvědčen, že komentuje-li židovský akademik dejme tomu extrémní náboženská hnutí v Izraeli, musí naproti němu v rámci vyváženosti sedět antisemita (či antijudaista)?

Na závěr stojí za pozornost, že Doležal Pelikána pro jeho názory či víru (možná obojí) zcela explicitně vylučuje z české společnosti a staví ho do opozice k ní. Už dříve se objevovaly práce poukazující na to, že česká média vnímají i odborníky z muslimských zemí jako apriorně zaujaté a – na rozdíl od nemuslimských odborníků – reprezentující spíše stanovisko „druhé strany“ nežli „neutrální“ odborný náhled (viz ‚Islám v médiích‘ Lucie Sedláčkové). Přesto zarazí, že takto někdo hodnotí i etnického Čecha a navíc se k tomuto postoji otevřeně hlásí.

Autor: Miroslav Libicher

33 Komentářů

 1. Oskie98
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 16:39 — Odpovědět

  1) Katolíci i pravoslavní jsou pořád křesťané. 2)Každé vraždění je strašné, ale UŘÍZNOUT někomu hlavu přímo na kameru má v sobě ještě cosi navíc. Člověk by měl za to, že řezání hlav skončilo někdy ve středověku …

  0
  0
 2. Miroslav Libicher
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 17:03 — Odpovědět

  No, podle Huntingtona tvoří pravoslavní zvláštní civilizaci, stejně jako muslimové ;)

  Vražda uříznutím hlavy (a natočená na video) také není v Sýrii a Iráku výjimečná. Podobná zvěrstva se dějí ve všech konflikt – děla se v bývalé Jugoslávii a dějí se nepochybně i teď na Ukrajině. Rozdíl je tu jen jeden. Islámský stát záznam z popravy Foleyho rozšířil záměrně; chce, aby ho vidělo co nejvíce lidí, protože chce zastrašovat a nijak mu nezáleží na legitimitě v očích mezinárodního společenství. Bojovníkům na Ukrajině na legitimitě samozřejmě záleží, takže zvěrstva vlastních spolubojovníků se snaží tutlat a ukazovat jen ta, která spáchali jejich protivníci.

  1
  0
 3. 24.8.2014 – 28 Av 5774 v 17:23 — Odpovědět

  Ano, uvědomuju si rozdíl mezi islamistou “islámským fanatikem” a islamistou “znalcem islámu”. Když je ovšem diskutujícím znalec islámu (islamista), ale také muslim a autor řady popularizačních prací o islámu, tak trvám na tom, že mu má dělat protistranu nějaký antiislamista – ve smyslu pánů Lhoťana nebo Konvičky. Mě je celkem jedno, zda by pan Pelikán pana Konvičku přebil argumentačně. Ale v tomto složení byla diskuse v podstatě nesmyslná, novinář Černý (při všem respektu k jeho osobě) není na rozdíl od pana Pelikána nositel jasného názoru na islám. Pan Pelikán je nositelem názoru na islám, a proto měl diskutovat s někým, kdo má na islám názor přesně opačný!

  1
  1
 4. Jan Potměšil
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 18:25 — Odpovědět

  Pochybuji, že pan Doležal zná názory p. Pelikána, p. Doležal zná jen své předsudky.
  Pomýlená je i ta logika s “opačným” názorem – především nejde o opozici názoru vstřícného versus negativního, ale o názor odborníka versus diletanta.
  To, co zde p. Doležal navrhuje, je stejně logické, jako při interview s ředitelkou Muzea romské kultury v Brně dr. Horváthovou požadovat, aby byl ve studiu i p. Vandas nebo p. Kebza. Nebo jak už naznačil p. Libicher, aby v diskuzi s p. Sidonem proti tomuto seděl A.B.Bartoš.
  Jak ale vidno, p. Doležal nejen že nerozumí tomu, o čem píše, nedokáže si opatřit informace a nerozumí pojmům, on není schopen ani reagovat, když na jeho neznalost, zaujatost, demagogii, pťedsudečnost a – v neposlední řadě – prostě hloupost někdo poukáže, a místo toho dál vede svou.
  Může si to dovolit – jeho cílovou skupinou jsou ti, kteří sami moc nepřemýšlí a sdílí podobné předsudky, kteří jsou odhodláni hájit podobně jako p. Doležal.

  1
  1
 5. Jan Potměšil
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 18:28 — Odpovědět

  …které jsou odhodláni.., pardon.

  0
  0
 6. Jan Sušer
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 19:20 — Odpovědět

  Takže chápu to správně, že když je někdo odborník na brouky a bude pozvaný do televize, abych o nich mluvil, tak naproti němu MUSÍ sedět nutně někdo, kdo se hmyzu štítí, nic jiného o něm neví a pobíhá doma celé dny s biolitem? Ehm. Pačemu?

  0
  0
 7. 24.8.2014 – 28 Av 5774 v 20:21 — Odpovědět

  Jan Sušer: Ano, pokud nějaký odborník na brouky zároveň také věří ve Velkého Chrobáka Stvořitele, má být jeho protistranou někdo s insektofobií, kdo se naopak zabývá studiem nepříjemných stránek hmyzu. Stejně tak když někam půjdu já debatovat o marihuaně (na kterou se vcelku cítím odborníkem, ale zároveň jsem skalní zastánce její legalizace), tak proti mě nemá sedět novinář nekuřák, ale šéf protidrogovky Jakub Frydrych.
  Počemu? Protože debata nositele vyhraněného názoru a nezávislého novináře je úplně k ničemu, neboť zazní jen argumenty ve prospěch toho vyhraněného názoru, a nic proti němu.

  1
  0
 8. Dominik Stodůlka
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 23:35 — Odpovědět

  ad 2) “No, podle Huntingtona tvoří pravoslavní zvláštní civilizaci, stejně jako muslimové ;)”

  Pravoslavná víra není pouze náboženství, ale zahrnuje také specifické kulturní zvyklosti, tudíž v jistém slova smyslu se skutečně dá říci, že pravoslavní tvoří “zvláštní civilizaci”. Tato odlišnost se však na rozdíl od muslimů neprojevuje tím, že by pravoslavní křesťané ostatní násilím obraceli na víru. Ve skutečnosti spíše můžete narazit na opačný jev, kdy se někteří pravoslavní chovají odmítavě ke konvertitům.

  0
  0
 9. Miroslav Libicher
  24.8.2014 – 28 Av 5774 v 23:56 — Odpovědět

  “Pan Pelikán je nositelem názoru na islám, a proto měl diskutovat s někým, kdo má na islám názor přesně opačný!”

  To by mělo smysl, kdyby šlo o debatu, která by se týkala názorů na islám. Pak by bylo fajn, kdyby se konfrontovali zástupci různých názorových táborů – sice by se na ničem neshodli, ale alespoň by publiku prezentovali svoje argumenty.

  V diskutované debatě ale nešlo o islám, nýbrž o konkrétní čin (vraždu Foleyho), který měl jeden člověk okomentovat s pozice islamologa a druhý z pozice novináře. Oba pánové měli jinou optiku, nebyl tam žádný důvod ke sporu a navíc nikdo po nikom nechtěl ohodnotit islám.

  “Ano, pokud nějaký odborník na brouky zároveň také věří ve Velkého Chrobáka Stvořitele, má být jeho protistranou někdo s insektofobií, kdo se naopak zabývá studiem nepříjemných stránek hmyzu.”

  Jenže Pelikán svou víru do svých textů netahá. Neovlivňuje je tedy o nic víc než křesťanská víra ovlivňuje astronomické články Jiřího Grygara. Proti němu snad nemusí sedá nikdo, kdo se zabývá nepříjemnými stránkami vesmíru.

  A nemyslím si, že by byl Pelikán nositelem jakýchkoli vyhraněných názorů. Spíš naopak.

  0
  0
 10. Martin Konvička
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 02:44 — Odpovědět

  názory hádžiho Pelikána jsou obecně známy – viz rozhovor s ním v televizi, rubrika tuším “před půlnocí”, kdy označil mohammeda za
  “chlápka, kterého je hodno následovat”.

  Můj názor za VZDĚLANÉHO, GRAMOTNÉHO jedince, který chce vědomě následovat mohammeda, je znám také : injekce fenolu.

  1
  0
 11. Martin Konvička
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 02:47 — Odpovědět

  a nepotřebuji být “odborník na islám”, abych věděl, že vědomý následovník mohammeda si zaslouží injekci fenolu, stejně jako hádží Pelikán nemusí být entomolog, aby věděl, že maso hýbající se larvami masařek není vhodné ke konzumaci.

  Zvířata z ISIL totiž též jenom “následují mohammeda”.
  Stejně, jako hádří Pelikán.

  1
  0
 12. woodoo
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 07:32 — Odpovědět

  Opět se zde dozvídám, islám není vlastně islám. No co už.
  Již věta první „Orientalista a islamolog Petr Pelikán nedávno v České televizi okomentoval popravu amerického novináře Jamese Foleyho příslušníky tzv. Islámského státu, čímž si vysloužil nepříliš přívětivou pozornost Jiřího Doležala z týdeníku Reflex.“ stojí za povšimnutí, ne malého!

  Hovoří o popravě, o tu zde ale zcela jistě nešlo, neb bez soudu, po předchozí to „prosbě“ o výkupné (srovnej život Mohamedův). No to dá rozum přec, že z něčeho ti chudáčci jedni mírumilovní živi být musí, my to prostě jen stále nechápeme.

  Dále již číst netřeba. “O)

  0
  0
 13. bronislav ostřanský
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 08:43 — Odpovědět

  Pořád se řeší (obecně, nejen zde v diskusi) otázka objektivity či zaujatosti (to snad ani nemá smysl rozebírat, myslím na internetu), nikoho přitom nezajímá erudice, o níž by mělo jít především. Když JXD napíše o muslimech dalších sto článků, bude mít velkou sledovanost ne proto, že by o tom něco věděl, ale kvůli svému postoji… Když pan Lhoťan propagoval islám, byl kritizován (muslimy i nemuslimy) za své povrchní znalosti, nyní (přestože je na jiné straně barikády) mu bývá vytýkáno totéž. Jeho čtenáři však od něj nečekají erudici, stačí, když jim potvrdí, co už stejně sami vědí. S doc. Konvičkou je to to samé, moc o tom neví (viz ta zmíněná debata), ale má vyhraněný postoj. Dr. Pelikána nezvou do médií na základě jeho postoje, má erudici a nemá potřebu svůj světonázor prezentovat ve své odborné produkce, jak správně podotknul pan Libicher. JXD má o islámu matné povědomí, tuší, že Pelikán je na špatné straně a Konvička s Lhoťanem na dobré straně barikády – a to na článek i sledovanost přece stačí…

  0
  1
 14. Erich
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 09:11 — Odpovědět

  Martine ty máš puzení následovníky Mohammedovic po osvětimsky fenolizovat a tvůj kámo ve skutcích zas nenásledovníky po mašínovsku dekapitovat. To má pak jeden těžkou volbu s kým do holportu.

  0
  0
 15. dada
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 09:57 — Odpovědět

  No já teda nevím, ale zrovna u Pelikána mě nikdy nenapadlo, že by islám nějak propagoval, skoro bych řekla až naopak, ale nechci mu kazit image mezi muslimy :-).
  Pokud veřejně prohlásí, že české konvertitky k islámu jsou vesměs blbé a vyhýbá se jim jak může, tak konverzí k islámu nejohroženější část naší populace spíš odradí, ne? Ani jeho komentář k uříznuté hlavě zdaleka nevyznívá, že by toto bagatelizoval, jak to mnozí (nevím proč) pochopili, možná naopak: že jste se konečně trochu probudili, toto není v jistém prostředí žádná rarita, děje se to bez většího povšimnutí a zděšení běžně. V jeho rozhovoru s Martinem jsem rovněž nezaznamenala, že by o islamizaci Evropy nějak stál, právě naopak, asi si jako znalec dovede představit, co všechno tak Evropa rámci různých místních odrůd islámu může nasát a nasává. Takže já bych skoro uvažovala o tom, jestli takový “špatný” muslim nemůže být v boji s islamizací užitečnější, než kdejaký zaslepený radikální křikloun.

  0
  0
 16. dada
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 10:00 — Odpovědět

  křikloun – antiislamista, jsem zapomněla napsat

  0
  0
 17. Fiametta
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 12:14 — Odpovědět

  čo keby sme sa vrátili k niečomu podstatnejšiemu – je zoťaťie hlavy nepriateľovi za vyrevovania Allah Akbar islamské? to jest, je to niečo čo podľa hadísov a koránu urobil samotný MOhamed? to je totižto jádro pudla.

  0
  0
 18. michal
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 12:53 — Odpovědět

  Vážený portále Shekel, diskutující podepisující se jako Konvička (nemusí to být ten Konvička, může jít i o diskreditaci naprostou stupiditou) otevřeně zde vzývá k spáchání trestného činu (vražda za náboženské přesvědčení). Nezdá se vám, že to je za hranou nejen slušné diskuse, ale otíráte se i o problémy s českým právem?

  0
  0
 19. 25.8.2014 – 29 Av 5774 v 12:56 — Odpovědět

  @Michale 18)

  Ad1) Jsem si jistý, že je to sir. nácek Konvička, vzhledem k tomu, že i z minulých komentářů stále používá stejnou IP

  Ad2) Vás na tom komentu něco udivuje nebo snad na něm, jako Vyvoleném jedinci? Mě nic nepřekvapuje!

  0
  1
 20. Martin Konvička
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 16:36 — Odpovědět

  vážený Michale

  nemluvil jsem o “vraždě”, ale o naprosto institucionalizovném opatření v rámci práva
  a nemluvil jsem o “náboženském přesvědčení”, ale o tom, co Winston Spencer Churchill, pán o jehož demokratickém přesvědčení snad nemůže být pochyb, přirovnal ke vzteklině.

  Zopakuji to ještě jednou.

  Pokud dnes nějaký svéprávný muž vědomě, poučeně a bez přinucení “následuje mohammeda” je společensky podobně nebezpečný, jako vzteklý pes.

  Jestli Vám to totiž nedošlo, tak hrdlořezové z ISIL též následují mohammeda. Pelikán činí totéž, jen v jiném poměru sil.

  0
  0
 21. Martin Konvička
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 16:38 — Odpovědět

  Netvrdím to bez důkazů.

  0
  0
 22. Martin Konvička
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 16:38 — Odpovědět

  pardon …. odkaz

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/208452801290806/

  0
  0
 23. Martin Konvička
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 16:40 — Odpovědět

  Fábry:

  “vyvolené jedince” bych si na vašem místě nebral do huby.

  Co se týče “nácků”, tak nebýt “nácků” jako byl onen zmíněný Churchill, podařil by se sluníčkovým islámofilům ze 3. říše jejich plán.

  0
  0
 24. Erich
  25.8.2014 – 29 Av 5774 v 20:20 — Odpovědět

  Ad 20. Martine dovolím si něco k temu demokratickému šohajovy z Albiónu:

  Nesouhlasím s tím, že pes u koryta má na ono koryto konečné právo, jakkoliv dlouho tam ležel. Neuznávám toto právo. Neuznávám například, že byla spáchána velká křivda na amerických Indiánech nebo na australských černoších. Neuznávám, že byla na těchto lidech spáchána křivda faktem, že silnější rasa, vyvinutější rasa, moudřejší rasa, chceme-li to tak říci, přišla a zaujala jejich místo.

  Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.

  Jako koloniální tajemník v roce 1919 chtěl Churchill používat v Iráku proti “Arabům, kteří nechtějí spolupracovat”, smrtící plyn. Vysvětlil: “Nechápu, proč se tak štítíme užívání plynu. Velmi silně podporuji užívání jedovatých plynů proti necivilizovaným kmenům.”

  Churchill napsal v roce 1937 ve své knize Great Contemporaries (Velcí současníci): “Člověku se nemusí Hitlerův systém líbit, přitom však bude obdivovat jeho vlastenecké úspěchy. Kdyby byla naše země poražena, doufám, že najdeme tak nezdolného vůdce, aby obnovil naši odvahu a přivedl nás zpět na naše místo mezi národy.”

  V roce 1910 řekl Asquithovi: “Nepřirozený a stále rychlejší růst slaboduchých a šílených tříd, který jde ruku v ruce se systematickým omezováním podnikavých, energických a nadřazených plemen, zosobňuje národní a rasové nebezpečí, které je nesmírně vážné… Jsem přesvědčen, že onen zdroj, který živí tento proud šílenství, musí být zastaven a ucpán, než uplyne další rok.”

  Psal o tom, že bylo naprosto legitimní nahradit bělochy “Indiány v Americe a černé národy v Austrálii. Nemyslím si, že se těmto lidem jakkoliv uškodilo tím, že přišla silnější rasa, kvalitnější rasa a zaujala jejich místo.”

  To teda byl demokrat každím coulem, ten se demokraticky snad aj potil.

  0
  0
 25. michal
  26.8.2014 – 30 Av 5774 v 00:12 — Odpovědět

  Martine Konvičko, bohužel má rodina si skvěle pamatuje na ty, kteří u jiných lidí doporučovali institucionalizované opatření jako vůči zvířatům. Jste pro mě jen odpad. Sbohem.

  0
  0
 26. danny
  26.8.2014 – 30 Av 5774 v 07:12 — Odpovědět

  Martin K.poukazuje na ,,institucionalizované opatrenie v rámci práva”(u skupiny,proti ktorej sa angažuje)a je nazvaný preto to odpadom.Zaujímavo-smutné čítanie jeho odkazu.smile(25).
  Erichu(ked chcem vytvorit diktát,,demokratickeho šohaja”,mýtus nie je problém dotvorit.smile).Ako by sme sa dnes postavili k tvorcovi pax augustus?samozrejme ako despotickej osobe.Ale v jeho dobe išlo o brilatné riešenie ako stabilizovat štát.Ako by sa javili Indovia pri učasti Europana(odchovaného dvetisíc rokmi ustavno-právnych teorii pri sátí?Nevyjadril by sa ako šohaj s Albionu?smile
  Jednoducho:,,zabite ich všetkých,Boh si ich rozpozná”slová pri ovládnutí Beziers križiakmi.

  0
  0
 27. Erich
  26.8.2014 – 30 Av 5774 v 08:48 — Odpovědět

  Danny já vím, že i mnozí lidé s rukama od krve nakonec ten běh světa popostrčili dokonce vědomě tím lepším směrem.

  Což ovšem neznamená, že bychom si neměli připomínat právě i ty temné sny těch našich hrdinů.

  0
  0
 28. dada
  26.8.2014 – 30 Av 5774 v 09:44 — Odpovědět

  Mít choutky píchat někomu fenol po zhlédnutí tohoto “Před půlnocí”, to je fakt na palicu. Co tam ten Pelikán řekl tak strašnýho? Že ho kdysi Mohamed zaujal, připadal mu jako správnej řízek, a proto se dal radši na islám než na křesťanství? Tak já bych to pochopila tak, že ho třeba odpuzovala unylá odevzdanost, taková nějaká nehezká tvář, která se na křesťanství lepí (už jen ti bledí nepomučtí na každým mostku, někoho to přitahuje, někoho odpuzuje, druhé skupině se nedivím). Z toho pořadu se dá o jeho vztahu k Mohamedovi rozpoznat prd, navíc jinde říkal, že ho postupně různé věci na islámu zklamaly, pravděpodobně i na něho změnil v mnohém názor…
  Tady ty silácké kecy na jeho adresu (pořád doufám, že je to aspoň jen nadsázka) mi připadají docela zbytečné a ubohé. To není žádnej tupec a la Hamza, hodně toho ví, má nadhled a antiislamistům by mohl být víc nápomocen než kdo jinej, ale s takovým přístupem asi těžko.

  0
  0
 29. danny
  26.8.2014 – 30 Av 5774 v 10:15 — Odpovědět

  Ked som mal temné sny a nevedel čo s nimi,tak som ich nechal spat.Ked už viem,tak ich niet.smile
  Pragmaticky,temný,,sen”,pokial sa nezrealizuje,nemá na nás vplyv,načo si ich pripomínat?Pokial nie ako pomocku pri Ceste životom.(vid ,,iniciačny” sen Jakova).
  Ked mi niekto mení okná,pozriem na kvalitu a dodržanie ceny a jeho ,,pohlad,ako odrbkat investora”prehliadam.smile

  0
  0
 30. danny
  26.8.2014 – 30 Av 5774 v 10:32 — Odpovědět

  No neviem,či ako potom vojvodov z Malborough mohol byt demokratom?smileAle pozdrav rímskych legii oživil.

  0
  0
 31. plan9
  9.9.2014 – 14 Elul 5774 v 15:55 — Odpovědět

  a vy co zde tak hajite islam, opravdu jste si jisti, ze to nezacina
  a nebude pokracovat obdobne jako fasismus/nacismus pred 90 lety?!
  pokud budou islam jenom chvalit a uhybat pohledem a ignorovat ten problem,
  tak se nam v evrope zmuze a bude problem.

  0
  0
 32. Erich
  15.9.2014 – 20 Elul 5774 v 10:14 — Odpovědět

  Fašismus, nacismus přeci nebyl do společnosti implikován zvenčí, ale vznikl jako reakce na “ohrožení cizorodým prvkem”

  Dnes opět reagujeme, ale mně osobně třebas zrovna toto,

  http://cs.wikipedia.org/wiki/PATRIOT_Act

  jako cesta ke svobodě nepřipadá.

  Na Wiki jsem u hesla fašismus našel několik bodů, které jsou součástí jeho ideologie a dovolím si je jen lehce, ale účelově proškrtat. Snad tím vynikne to čeho se obávám já.

  Dále tedy jen citace “ze seznamu idejí či emocí, „mobilizačních vášní“, jež fašisty motivují” Fašisté podle něho cítí, že:

  – je zde drtivá krize, neřešitelná tradičním způsobem

  – povinnosti vůči skupině, k níž člověk patří, jsou nadřazeny všemu ostatnímu

  – skupina je obětí, což ospravedlňuje jakýkoli postup proti jejím nepřátelům

  – skupinu ohrožuje vliv cizinců

  – skupinu je nutno více sjednotit

  – situace vyžaduje, aby se moci ujali přirození vůdcové, ztělesňujícím historický úděl skupiny

  – je správné nasadit ve prospěch skupiny vůli a násilí

  – skupina má právo vládnout bez omezení ostatním lidem, má právo rozhodovat v boji o přežití

  1
  0
  • 25.11.2015 – 13 Kislev 5776 v 20:29 — Odpovědět

   dobry den, ani jsem nevedela, ze se o tom jiz tady hovorilo. a dekuji za komentar

   0
   0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Romeo a Julie po izraelsku... ale opravdu v 21. století?

Další článek

Přeživší holocaust obvinili Izrael z genocidy Palestinců