Zdroj: skyrock.net

Orient zblízka

Ročník 2015

Cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Srdečně vás zveme na přednášky z cyklu Orient zblízka 2015, který by rád navázal na nejlepší tradice české orientalistiky. Jeho prostřednictvím představíme vybraná témata, jimž se věnují či věnovali pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd ČR, jakož i kolegové ze spřízněných pracovišť. Tento cyklus probíhá ve spolupráci s Ústavem Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 1.

5. února 2015

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D.

Křesťanský Orient:

Minulé rány, současné výzvy

Ještě ve 12. století měli křesťané různých denominací v oblasti Blízkého a Středního východu i Afriky početní převahu nad muslimy. Byli to oni, kdo předali arabskému světu myšlenkové dědictví antického Řecka a již v 7. století evangelizovali rozsáhlá území od Malé Asie až po Čínu. Proč však dnes tvoří pouhé menšiny a jsou často ostrakizováni většinovou společností? Přednáška nabízí sumarizaci společenských, politických a náboženských procesů, jimiž prošel křesťanský Východ v posledních staletích, a to s důrazem na současnou situaci. Byť se zaměří na dějiny syrských církví v dnešní Sýrii, Libanonu, Iráku, Íránu a Turecku, uvede posluchače rovněž do širšího kontextu dějin orientálního křesťanství, včetně pohnutých osudů Koptů, Etiopanů či Arménů.

2.

5. března 2015

PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.

Politický islám v Indonésii v době demokratické transformace

Přednáška sleduje vývoj politického islámu a islamizace společnosti v Indonésii po roce 1998, kdy odstoupil dlouholetý autokratický vládce gen. Suharto a s ním skončil i jeho dlouholetý represivní režim Orde Baru (Nový pořádek). Politickou liberalizaci ovšem provázela řada konfliktů a problémů. Jedním z těch nejzávažnějších je narůst islámského fundamentalismu a radikalismu, jehož častým projevem jsou útoky na náboženské menšiny v majoritně muslimské Indonésii, což ve výsledku ohrožuje pluralitní charakter dlouhodobě spíše tolerantní společnosti. Přednáška se zaměří na roli politických elit ve vztahu k nástupu zmíněného fenoménu a pronikání politického islámu do nejvyšších pater indonéské politiky během vlády bývalého prezidenta Yudhoyona (2004-2014) a na perspektivy změny pod vedením nového prezidenta Joka Widoda (2014-).

3.

2. dubna 2015

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

 Islámské právo v Evropě:

Fatwy islámských učenců online

Přednáška se zabývá soupeřícími koncepcemi islámu v evropském prostoru a jejich rozdílnými názory na koexistenci islámského práva s evropskými právními systémy. Vychází z obsahové analýzy fatew (tj. právních názorů či dobrozdání) významných islámských učenců a rozhodnutí arbitrážních soudů.

4.

7. května 2015

Dr. Jarmila Ptáčková

Do stanu či na sídliště?

Tibetští nomádi pod vlivem čínské rozvojové politiky

Současná rozvojová politika na západě Číny zásadně ovlivňuje nejen krajinu, životní prostředí, ale i každodenní život tamních obyvatel, např. Tibeťanů. Snaha vlády je nejen rozšířit a lépe propojit stávající města, ale urbanizovat též venkovské oblasti a modernizovat „zaostalé“ způsoby obživy, jako je pastevectví. Za posledních deset let se tibetské pastviny zaplnily množstvím nových sídlišť určených nomádům. Nový domek jim má zajistit komfortnější bydlení a život na sídlišti má přinést kvalitnější služby i možnost zapojit se do širšího pracovního trhu, což by mělo zlepšit socioekonomickou situaci nomádských rodin. V praxi tato strategie naráží na problémy a v mnoha případech se životní podmínky rodin v důsledku rozvojových opatření dokonce zhoršují.

5.

4. června 2015

PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

 Diamantová sútra

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Je to krátký text, jenž obsahuje rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim. Jeho styl, dikce a poselství odpovídá ostatním textům o dokonalém poznání (prajñāpāramitā) a stejně jako v ostatních jsou hlavními tématy prázdnota (śūnyatā) a altruistická cesta bódhisattvy k buddhovství.

6.

1. října 2015

Mgr. Petr Kubálek

Poslední věci jezídů

Jezídi jsou sňatkově uzavřené společenství na Blízkém východě a v Zakavkazsku. Jejich náboženství (jezídismus) spojuje starověké prvky s islámskými. Do centra světové pozornosti se dostali v srpnu roku 2014, kdy na jejich největší souvislé osídlení v iráckém pohoří Sindžár zaútočili teroristé z organizace Islámský stát. Téma přednášky pak volně souvisí s oněmi tragickými událostmi a rozebírá, jak jezídi pohřbívají své mrtvé, jak si představují posmrtný život a jaký očekávají konec světa.

7.

5. listopadu 2015

Mgr. Kateřina Vytejčková

Álevité v Turecku

Přednáška představí historické kořeny tohoto nesunnitského náboženského směru, její těžiště však spočívá v reflexi současných kulturně-společenských a politických aktivit álevitů v Turecku. Jde o heterogenní skupinu představující asi jednu čtvrtinu populace Turecka (cca 20 milionů). Nejsou státem uznanou náboženskou menšinou, a proto nelze jejich přesný počet zjistit. Bývají řazeni k většinovým sunnitům, byť jejich věrouka má s ortodoxním islámem pramálo společného. Obsahuje prvky ší´i, mystiky a předislámských vlivů. Álevité léta vedou politický zápas o to, aby byli oficiálně uznáni za minoritu a aby měly jejich domy shromáždění (džem evleri) stejný statut jako mešity.

8.

3. prosince 2015

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a kol.

 Hřbitovy jako kolbiště muslimů

Přednáška spojená s prezentací kolektivní monografie Smrt, hroby a záhrobí v islámu s podtitulem Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů (nakl. Academia) se věnuje thanatologickým, funerálním a eschatologickým představám muslimů. Roztržky kolem způsobů pohřbívání se projevily mj. v aktech hroboborectví, jež v uplynulých letech přitáhly velkou mediální pozornost. Nikde jinde v islámu nedoznal rozpor mezi literou práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v problematice hrobů. Jde tedy o významné „kolbiště“, kde se po staletí střetávají i míjejí různé výklady islámu. Přednáška se zaměřuje na tento neklidný terén muslimského myšlení i praxe a na jeho konkrétní tragické dozvuky v soudobém „světě islámu“.

Vstup volný! Registrace netřeba!

Přednášky se uskuteční vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v posluchárně č. 238 (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Celetná 20, Praha 1 – Staré Město). Bližší informace rád poskytne Bronislav Ostřanský (ostransky@orient.cas.cz).

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

​Demonstranti zaplavili ulice Ougadougou

Další článek

Kozel zahradníkem v Senátu