Zdroj: Archiv

Izrael to nemá vzhledem ke svému umístění lehké.

V grafu 1 je srovnání počtu obyvatel v mil. osob Izraele a jeho sousedů.

Zdroj: Shekel -1

V grafu 2 je srovnání v počtu obyvatel rozšířeno o další významné hráče na středním východě.

Zdroj: Shekel -2

Už zběžný pohled na oba grafy budí hrůzu, když si uvědomíme, že s mnohými zde uvedenými státy Izrael prodělal ozbrojený konflikt. Na jednoho Izraelce připadá 16 sousedů plus 26 osob ze širšího okolí, tj. čtyřicet dva na jednoho Izraelce. S nadsázkou lze říci, že by Izraelce mohli umlátit čepicemi. Pokud by to bylo pouze o množství obyvatel, tak by se to pravděpodobně už stalo.

Zdroj: Shekel - 3
Zdroj: Shekel - 4

Vedle počtu obyvatel je dalším důležitým faktorem schopnost vytvářet zdroje a mít možnost část těchto zdrojů použít k obraně. V grafech 3 a 4 je obdobné porovnání ovšem v tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) v mld. USD. V tvorbě HDP je situace z hlediska Izraele již lepší. Sousedé tvoří HDP „pouze“ o 52% větší než Izrael. Ovšem tvorba HDP širším okolím je 11 větší než v Izraeli. Vůči sousedům je postavení Izraele v tvorbě zdrojů „zvládnutelné“, ale vůči širšímu okolí pravděpodobně ne.

V čem je síla Izraele, že je schopen čelit výše uvedeným potencionálním ohrožením? Částečně nám odpověď dá pohled na Globální index konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index), který hodnotí konkurenceschopnost států. Index je vyjádřen pomocí stupnice od 1 do 7, kdy 7 je maximální konkurenceschopnost. V grafu 5 je celková konkurenceschopnost.

Zdroj: Shekel -5

Nejvyšší hodnotu dosahuje překvapivě Katar. Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty dosahují konkurenceschopnosti shodné s Izraelem.  Zajímavé je, že státy netěžící ropu dosahují výrazně horší konkurenceschopnosti. Hodnota celkového indexu nám odpověď nedala.

Celková hodnota indexu stojí na třech nohách a to na Základních požadavcích, Faktorech zlepšující efektivnost a Faktorech inovace a sofistikovanosti podnikání. Porovnání indexu Základních požadavků je v grafu 6.

Zdroj: Shekel - 6

Státy těžící ropu na Arabském poloostrově dosahují lepších hodnot než Izrael. Čím to je? V této noze se hodnotí fungování institucí (v autoritativních systémem většinou není s tím problém), infrastruktura (tyto státy mají na budování moderní infrastruktury dostatek zdrojů), makroekonomické prostředí (do rozpočtu proudí zdroje z prodeje ropy) a zdraví a základní školství (opět jsou zde zdroje z ropy). Když si uvědomíme, co je hodnoceno v této noze, už nás nepřekvapuje vysoké hodnocení států těžící ropu a majících relativně méně obyvatel.

Zdroj: Shekel -7

V grafu 7 jsou hodnoty druhé nohy, tj. Faktorů zplošování efektivnosti. Opět státy těžící ropu na Arabském poloostrově dosahují hodnoty srovnatelné s Izraelem. Hodnotí se zde úroveň dalšího vzdělávání, trhu práce, trhu zboží, finančního trhu a dalších faktorů přispívajících k zlepšení efektivnosti. Svědčí to o prozíravém investování zdrojů z prodeje ropy u státu z Arabského poloostrova.

Zdroj: Shekel - 8

Stále ovšem jsme ještě nenašli „přednost“ Izraele. Tato přednost je vtělena do třetí nohy: Faktorů inovace a sofistikovanosti podnikání (viz Graf 8). Zde již Izraele dosahuje lepších hodnot a to až o 1,5 bodu vůči sousedům a o půl a jeden bod vůči státům z Arabského poloostrova.

Třetí noha se skládá ze dvou velkých skupin faktorů: Faktorů sofistikovanosti podnikání, kde ještě s Izraelem drží krok Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Katar a Inovace. Právě Inovace jsou silnou stránkou Izraele (viz graf 9).

Zdroj: Shekel - 9

A pokud se ponoříme ještě hlouběji do tohoto faktoru, zjistíme, že v primárních faktorech je Izrael mezi nejlepšími státy světa. Např. v kvalitě výzkumných institucích (nejlepší na světě), v počtu patentů na hlavu (4 místo na světě), kapacity pro inovace (7 místo na světě). V ostatních dílčích faktorech Izraele zaujímá postavení mezi 10 až 20 místem na světě.

Izrael má schopné a pracovité obyvatele, pro které izraelská vláda a podnikatelé vytvářejí přímo ideální podmínky pro jejich uplatnění v tvorbě inovací. Vysoký inovační potenciál a odhodlanost k obraně tvoří hráz, která významně přispívá k eliminaci potencionálního ohrožení Izraele.

Autor: Natan

Přečtěte si také: Obchod a výroba High Technologií v Izraeli a v České republice a Izrael náš obchodní partner

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Jedinkrát

Další článek

Českým rodinám zbývá na utrácení stále méně