V kratičkém zamyšlení se zabývám myšlenkami o doteku. Nechci se rozepisovat o snových, letmých, žhavých, čumáčcích a podobně citově zabarvených dotycích, to nechám náctiletým pro jejich blogy, potažmo autorkám současné prózy. Nebudu se zabývat dotykem z pozice technické vědy (medicína, fyzika, chemie, atd.), ani z pozice humanitních věd (psychologie, sociologie, lingvistika apod.) k tomu ani nemám dostatečný prostor, a především vnitřní kapacitu. Chci se zamyslet nad dotekem ze svého hlediska, tedy svýma očima, pohledem talmudické etiky (MUSOR).

Proč dotek a ne dotyk? Dotyk vnímám jako hebrejské MOŠIŠ1, a to se dostatečně k vysvětlení pojmu nehodí, MOŠIŠ je příliš popisné, určité a definitivní, je uzavřené. MOŠIŠ se pojí s ohmatáváním, osaháváním, se slepotou, s nedorozuměním, s narážením, s dokazováním, vysvětlováním. Ale hebrejská NGIJO´2 lépe vystihuje, o co mi v zamyšlení jde. NGIJO´ je vzdušná, lehká a mnohorozměrná, lze ji obtížně zachytit a obtížně se vysvětluje a dokazuje, je téměř empiricky nezachytitelná, protože NGIJO´ bývá mnohdy neurčitá a mlhavá. Ale přesto jaká NGIJO´ je, chci se tímto fenoménem krátce zabývat.

Každá NGIJO´ má svou hodnotu. Co je tou hodnotou? Kvalita, důležitost, vlastnost jakou v člověku NGIJO´ vypodobuje, působí nebo vyvolala. Tak lze vnímat NGIJO´ jako příjemnou (podání ruky příteli, pohlazení dítěte či partnera, koupě, zisk, aj.), laskavou (povzbudivé slovo, objetí, dobročinnost, apod.), povzbuzující (pochvala, uznání, uzdravení, atd.). Tu se ale zabývám NGIJO´ ve smyslu přirozených NGIJO´T3, jež nemusí být tedy fyzické, ale i slovní a přenesené (televize, kino, videohra). Jsou ale vyšší formy nebo silněji prožívané NGIJO´T, které již vyžadují specifičtější podněty a prožívání.

1 MOŠIŠ (משיש ) hmatatelný, hmotný, skutečný
2 NGIJO´ (נגיעה ) dotek, dotknutí, omak
3 NGIJO´T (נגיעות ) doteky

Pozitivní NGIJO´T jsou pověst, polibek, laskání a milování. Negativní NGIJO´T pomluva, urážka, bití, mučení (znásilnění, vraždění).

Co jsem tedy zatím uvedl? Že lze i bez většího úsilí dospět ke společnému závěru či shrnutí, a tak společně odvodit, že NGIJO´T, se kterými se každá lidská bytost ochotně a bez protestů ztotožňuje a souhlasí s nimi, vyvolávají libé vjemy uvolnění, pocitu bezpečí, radosti, že jedince povzbuzují, nabíjí energií, zatímco negativní NGIJO´T vedou k zážitkům deprese, zbytečnosti, zklamání a ponížení. Tak každá NGIJO´ vyvolává napětí, podobně jako když se přidá špetka skořice do kávy, což posílí její vůni a chuť. Podobně NGIJO´ zesiluje účinek kladného či negativního konání, ať tělesného nebo netělesného.

Také já dbám, aby každá moje NGIJO´ byla vedena Jeho Milosrdenstvím, Láskou a Spravedlností.

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Nezletilého únosce prý k vraždě přinutili

Další článek

Meze integrace