Po devíti letech čekání se k Vrchnímu soudu Izraele dostává žádost Martiny Ragacové, aby její přestoupení k judaismu bylo uznáno Státem Izrael.

Ragacová, která žije v Praze, se stala halachickou židovkou poté, co absolvovala ortodoxní přestup k judaismu u náboženského soudu rabína Nissima Kurelitze v ultraortodoxním městě Bnei Brak v Izraeli. Kurelitzův soud je mezi ortodoxními židy známý a konverzí u něj se chlubí desítky lidí. Jejich židovství však není uznáváno Státem Izrael.

Přestoupení na judaismus, k němuž před Kurelitzovým soudem dochází, jsou přitom podle židovského zákona košer. Maimonides o konvertitech píše v Mišně, která je dnes základem náboženských zákonů ortodoxních židů, že „přestupující, jehož úmysly nebyly prověřeny a který nebyl informován o nařízeních a trestech, ale byl obřezán a ponořen před třemi laiky, přestoupil.“

Státní zástupce Yochi Genesin proto během čtvrtečního zasedání soudu Maimonida citoval s tím, že termín „tři prostí lidé,“ obvykle překládán jako „tři laici,“ může zahrnovat i náboženský soud. Genesin však dodal, že kvůli mírnosti tohoto posouzení stát nemůže uznávat soukromé konverze. Argumentoval tak v podstatě na podporu toho, aby si Izrael zachoval monopol v otázce konverzí k ortodoxnímu judaismu.

1. Případ Martiny Ragacové otvírá dvě zásadní otázky:jestli by konverze, které v Izraeli proběhnou před nezávislými soudy bez dohledu státního úřadu, měly být uznávány ministerstvem vnitra

a

2.   jestli jedinci, kteří v současnosti nemají pobytový statut v Izraeli ani nemohou využít Zákona o návratu k tomu, aby si nárokovali izraelské občanství, mohou v Izraeli konvertovat a občanství žádat následně.

Ti, kdo konvertovali k judaismu před přísně halachickým soudem v Bnei Braku, jsou v absurdní situaci: státní program konverzí je odmítá, protože neměli povolení k pobytu na území Izraele. Jelikož se však stali halachickými židy na území židovského státu, nemohou žádat o občanství na základě Zákona o návratu (jak by ovšem mohli, kdyby konvertovali v zahraničí).

Stát Izrael se svým dozorem snaží zabránit případům zneužívání ekonomicky motivovaných konverzí k judaismu. Pro státní dozor nad platností přestupu k judaismu a případných výhod z toho vyplývajících hovoří také to, že konverze by měla mít důvody čistě duchovní a nikoli občanské. V minulosti již byly zaznamenány případy, kdy rabíni umožňovali zájemcům konverzi za poplatek.

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Před třemi lety zemřel Jicchak Šamir

Další článek

Proč je nemám rád?