Do popředí světového zájmu se islám dostal v posledních třech až čtyřech desetiletích, prostřednictvím mnoha událostí, z nichž převážná většina z nich měla negativní nádech. Odkud prýští zdroje současného nárůstu radikalizace muslimů. Je mnoho zřídel a proudů, které toto mohly zavinit, ale já bych počátek radikalizace v islámském světě viděl skutečně až od sedmdesátých let dvacátého století. To je z historického hlediska teprve nedávno. Po šestidenní válce[1] Izrael porazil Sýrii spolu s Egyptem. Celá muslimská společnost nesla nelibě porážku od židovského státu. Hořkost částečně rozplynulo politické vítězství Egypta v Jomkipurské válce[2]. Mnozí muslimové vlivem prohraných válek s Izraelem začali se ptát: „Co jsme učinili tak zlého, že nás Alláh skrze židy tolik trestá?“ Radikální směry, do té doby na okraji zájmu, začaly zesilovat svůj vliv „Na vině je Západ!“ začali prohlašovat islámští radikálové. „Musíme se vrátit k doslovnému výkladu Koránu a k džihádu. Nedovolme křižákům[3], aby k nám importovali odpadlictví.“

Zatímco západní společnost přijala liberálně-demokratický řád, pro mnohé společenství muslimů liberální reformy staly se nepřijatelnými z důvodu tradiční, hluboce zakořeněné zkušenosti vnímání islámu jako jednoty náboženského a společenského řádu. Po určitém modernizačním vzepětí zejména v 50. a 60. letech přichází v muslimských státech vlna zklamání plynoucí nejen z reality „do moře nevyhnatelného“ židovského státu, ale autoritativní způsoby vládnutí islámských autorit přivedly mnohé muslimy do radikálních skupin nebo k jejich vytvoření. Vlivnou, byť v té dobé zatím neformální opozicí se stávají radikální islámská hnutí, která jako řešeni všech problémů nabízejí návrat k rigidnímu pojetí islámu. V roce 1979 slaví triumf islámská revoluce v Íránu, která má vliv na celý muslimský svět[4], a v ten samý rok vojáci SSSR vpadli do Afghánistánu.

Právě tyto momenty: vpád vojsk SSSR do Afghánistánu, revoluce v Íránu, vítězství Izraele v šestidenní válce, politické vítězství Egypta v Jomkipurské válce o šest let později, dále Fajsalova vláda v Saudské Arábii[5] podle mého názoru, jsou na počátku problémů, které řešíme dnes[6]. Kolem roku 1988 vzniká Al-Káida[7]. Po odchodu sovětských vojsk v polovině devadesátých let minulého století z Afghánistánu, vznikl Tálibán[8].

Najednou si uvědomujeme, že o současném vývoji a nejenom radikálního islámu víme málo, víme jen tolik, aby v nás islámský svět znovu vzbuzoval, když ne obavy, tak zlou předtuchu. Tak si najednou uvědomujeme, v celém islámském světě dochází k soustavným pokusům obnovit tradiční hodnoty, především návratem ke klasickému modelu islámského práva – zbavit ho evropských příměsí. Najednou se islám opět stává neúprosným náboženským systémem, který je oplocený ostnatým plotem šarí’y, zdá se být pro diskusi, poznávání či dokonce změnám neprostupný, vždyť stále sílící počet muslimských intelektuálů spatřuje jedinou záruku sociální spravedlnosti, morálky a ekonomického rozvoje v plném návratu k šarí’e.

Ale navzdory tomu, návrat k tradičním hodnotám, k tradičnímu výkladu a dodržování islámského práva, v mnoha muslimských zemích vede k válkám, sebevražedným útokům, k nárůstu vnitřní a následně vnější migrace, k socioekonomické nouzi, což vede ke kulturní devastaci obyvatel. Pro mnohé muslimy se tak nakonec nevěřící, nemuslimská Evropa stává útočištěm.

Evropská společnost je pro mnohé migranty natolik svobodná, až mnohým příchozím z chudých muslimských zemí, toto poznání vyrazilo dech. Berme v úvahu, jaký asi prožívají kulturní šok mnozí migranti, co dosud bydleli v oáze, maličké vesnici s pár domy anebo městečku, v prostoru dostatečně malém na to, aby každý mohl slyšet svolávání muezzina k modlitbě, v místě, kde se dalo téměř vše snadno a bez přemýšlení přehlédnout.

Někteří muslimové, obzvláště ti z chudších anebo válkami rozvrácených zemí, podezíraví k neživým věcem, co se pohybují, k ženám, jež chodí odhalené, mužům s hladkými tvářemi bez vousů a obnaženými hlavami, během nějaké doby zjišťují, právo, jazyk a trh, ona snadno rozpoznatelná pavučina vztahů jakou znali, je tady v Evropě zcela mimo jejich chápání, mimo jejich percepcí, že realita může nabývat až abstraktních rozměrů.

Aniž by je někdo trestal, vyhrožoval jim smrtí, mohou volně procházet, smí se podle potřeby modlit, v mešitě uprostřed města plného nevěřících studovat Korán, nikdo je neohrožuje, nezastrašuje, nekřičí na ně, nechce jim krást osobní věci… Ale s tímhle nepočítali. Doma z úst radikálních muslimů slyšeli o Západě takové hrozné věci. Ale realita je úplně jiná.

Příchodem zbídačelých uprchlíků expanze islámu získává jiný, řekněme nábožensko-sociální rozměr. Rozhodnutím Německa, přijmout všechny migranty, kteří tam požádají o azyl je zajímavé. Možná je toto gesto snahou vymazat nacistickou minulost, ukázat jiné, lepší Německo. Čas ukáže, jaké byly skutečné pohnutky, důležité je, že muslimové už nevstupují na evropskou půdu jako dobyvatelé, ale jako bezmocní potřební a trpící, zoufalí z utrpení, které je doma postihlo. A nejen to, přicházejí, jako ti méně vyspělí, ti kulturně zaostalejší…

Oni ještě osobně znali výrobce hrnců, zpracovatele kůží a vlny, krejčího, barvíře, ale tady jsou anonymní obchody doslova přecpané pestrobarevným různorodým zbožím. Oni znali pekaře, řezníka, viděli je během práce, ale tady jsou supermarkety překypující potravinami od anonymních, abstraktních dodavatelů. Migranti mohou oděvy, stravu kupovat, už nepotřebují věci denní potřeby vyrábět…

Trvalo by dlouho popsat velmi rychle se měnící situaci, v jaké se mnozí migranti znenadání ocitli. Nakupují, aniž by se obávali, že přijde uniformovaný muž nebo kdosi neznámý, koupené zboží násilím od nich vezme. Pohybují se na veřejných místech mezi nemuslimy, přitom jasně, velmi ostře vnímají daleko větší pocit bezpečí, než v rodné oáze, vesnici či městě. Jsou vydáni napospas obrovitému prostoru, vytrženi z místa, kde žili po generace jejich předkové. Byli vyhnáni z rodného hnízda, vůbec nemají tušení na jak dlouho, vždyť z domu neušli nikdy dál, než pěšky na trh a zpátky, ale zažívají nepoměrně větší bezpečí, než ve své posteli tam, ve vlastním domě uprostřed města v rodné zemi. Byla to hrůza z bojovníků ve jménu Alláha, která je donutila, aby vyšli na cestu, hrůza, že je unesou, pak umučí bojovníci DAIŠ, že je zabijí vládní nebo povstalečtí vojáci. Museli ujít stovky kilometrů, na člunech překonat desítky mil, přespávat pod širým nebem, neustále ohrožení bouřemi, lijáky, vichry, žhoucím sluncem, ale také lidmi bez svědomí, aby na konci strastiplného putování vstoupili do velkých měst, plných hlomozu a „nevěřících“. Do zemí překypujících bohatstvím, nadbytkem a luxusem, o jakém nikdy neslyšeli, ty města s tisíci domy a tisíci lidmi, jsou tak plná bezpečí, o jakém se jim tam doma v poušti nebo válkou rozbité krajině ani nesnilo…

 

[1] Mezi pátým až desátým červnem roku 1967

[2] 6. října až 26. října 1973, kdy Egypt vytlačil Izrael ze Suezského průplavu a ze Sinajského poloostrova

[3] V koloniální éře 19. století byla mnohá muslimská území v rukou tehdejších světových (křesťanských) mocností. Až v této době, se poprvé objevuje v arabštině slovo křižák, jako označení pro evropské vlastníky. V době křížových výprav, muslimové označovali křesťanské vojáky Franci nebo nevěřící

[4] Veškerý život je podřízen islámským náboženským zásadám (teokracie). Spojení státu s islámem je vyjádřené přímo v ústavě a v oficiálním názvu státu, barvami vlajky nebo jinými muslimskými symboly

[5] Vládl 1964 – 1975

[6] Svou roli sehrály i jiné momenty, ale uvedené považuji za hlavní

[7] http://www.britannica.com/topic/al-Qaeda

[8] http://www.britannica.com/topic/Taliban

21 Komentářů

 1. danny
  10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 07:27 — Odpovědět

  Roberte,s tým vytlačením zo Sinaja?Skončilo sa s pred priesmykmi Gidi,Mitla a bitkou vo Vádi Mabouk(ge.Wassel pochopil význam Vádí.A vdaka hrdinom ako Magen,Somron ,Saron,Adan a ostatným, to skončilo na Bar -Levovej línii),po Kursku,druhé najväčšie sústredenie tankov na svete a Sinaj nepadol.Neboli vytlačení.
  Len kôli padým a statočným obrancom.smile
  K článku:Bude to zaujímavé Eko dalej?

  0
  0
  • 10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 19:03 — Odpovědět

   Danny, nikdo Vám nerozumí, nepřijde Vám i divné že kdo jediný s Vámi diskutuje, je rockerka tvrdoška neoblomná Dada?

   Proč toho nechcete už nechat? Je nutné, aby z cca 10 autorů se mě už dva dotazovali, zda Tě mohou Danny poslat do prdele? A věř že jsem ji napsal, že ANO. Neodvažují se, přitom jedna z nich je dáma! Tak Danny, prosím běž do prdele,, dokud ještě můžeš dobrovolně))

   1
   0
 2. robert
  10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 19:10 — Odpovědět

  Davide, jsem také z toho DANNY poněkud v rozpacích, chvilku komunikuje, citacemi z vědecké literatury (aniž by ale uvedl zdroje) a pak komunikuje, jako kdyby užíval kokain. Abych se přiznal opravdu jsem z něho v rozpacích.

  0
  0
 3. dada
  10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 19:18 — Odpovědět

  Hoši, vy teda máte problémy. Takoví hatefree, že?

  0
  0
 4. robert
  10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 19:21 — Odpovědět

  DADA, děkuji za komentář. Jde o to, že DANNY občas píše dost divně, jako kdyby fakt šňupal :-) a často cituje ze zdrojů, ale neuvede autora/y. Ale mě DANNY nevadí. Jenom mám z něho rozpaky :-)

  0
  0
 5. Dominik
  10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 19:52 — Odpovědět

  Kdopak z nás zná Dannyho tajemství? Možná je skutečně občas jenom úplně mimo; pak byste jej skutečně mohli poslat někam, kam se vám zlíbí.

  Na druhou stranu; možná že Danny došel na konec ušlechtilé osmidílné stezky a dosáhl úplného probuzení a jeho mysl už obsáhla poznání přesahující kolo samsáry, a plovouc v nirváně, plodí pravdy nepochopitelné nám, kteří jsme pod vlivem Máry i bdíce spící. To by bylo zbytečné někam ho posílat, protože v takovém případě Dannyho žádný obyčejný člověk, šraman ani déva nezastaví.

  0
  0
 6. 10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 21:52 — Odpovědět

  Že by slova pro Dannyho byly méně než pocit s jakým to vysloví Dominiku?

  0
  0
 7. 10.10.2015 – 27 Tishri 5776 v 23:40 — Odpovědět

  Autor se těžce mýlí. Islámský radikalismus určitě nevznikl v sedmdesátých letech dvacátého století.

  0
  0
 8. dada
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 08:14 — Odpovědět

  ROBERTE, třeba kdyby Danny psal články, zdroje by uváděl, tady dole taky občas někomu nějakou knížku k přečtení doporučí :-). Když si tak přijdete s někým pod článkem pokecat, obvykle to nepovažujete za vědeckou práci. Ale myslím, že na požádání Vám Danny četbu klidně doporučí.
  Já vám to povím asi takhle: pochopím, že majitel lokálu vyhodí kuchaře, když třeba vaří jinou kuchyni, než on by si představoval. Takže že jsem letěla já jako autorka (když pominu teda ten způsob pá pá, kterým se mi David tak nějak vzdálil do říše teletubbies), to ještě jakž takž pochopím. Tady ten multikulturní košer lokál má jednu výhodu. Člověk si docela brzo uvědomí, co taková multikultura v dnešním pojetí znamená, že je to navzdory svému názvu větší uniformita než cokoli jiného. Tady dokonce majitel vlítne rovnou mezi hosty, když mu nejdou dost pod fousy, a sprostě je vyhazuje, to je fakt vzor tolerantního soužití. Větší nesnášenlivost hned tak někde nenajdeš.
  Každopádně zajímavá zkušenost.

  Co Erich, jestli se tu někde vyskytuje? Toto taky považujete za projev mimořádné Davidovy citlivosti, Erichu :-)? Srdíčko pro Davida, smile.

  0
  0
 9. robert
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 08:52 — Odpovědět

  DADA, když cituji, i v diskusi zdroj uvedu. Třeba takhle: jak uvádí pan Filosof v knize Filosofie , to mi stačí. Jinak co se týče oněch žabomyších válek; z principu se jich neúčastním, protože mám neblahou zkušenost z blog.idnes došlo to až tak daleko, že mi psali výhružné SMS z webů freesms, pošlisms apod., a z emailů na jedno použití. Vím už, jak dovedou být někteří lidi zlí, jak se lidská žumpa umí projevit. Ve spolupráci z krajskou kriminálkou se nám nakonec podařilo ohavnou činnost oné lidské žumpy zastavit a dokonce padla i obvinění a odsouzení  Svatý Izraele, budiž požehnán, zastal se i mě. Protože se podařilo zabanovat jeden odporný pomlouvačný web, a také mnoho se změnila pravidla v diskusích na blog.idnes s Jeho Pomocí se hnusná nečistota zastavila. Samozřejmě, že se mi z blogu.idnes.cz mstí, takže tam mám doživotní zákaz publikovat.
  Snažím se být ve svých textech maximálně objektivní. Nejprve čtu, studuju knihy, porovnávám, nestavím se na žádnou stranu, snažím se být nestranný pozorovatel. Takže ve svých textech hledám objektivní důvody proč se děje, co se děje, když si myslím, že autor/ka zastává chybnou hypotézu, nejprve hledám fakta, kritickou metodou zkoumám, abych se buď ujistil, nebo neujistil, jestli mám nebo nemám pravdu.

  0
  0
  • dada
   11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 09:03 — Odpovědět

   Jasné, Roberte, to já přece vidím, že se snažíte poctivě zkoumat :-). Jenže každý přistupuje k diskuzi jinak, a to ještě neznamená, že zle. Já sem taky nepřicházím vést vědecké diskuze, a za každou asociací neuvádím zdroj :-).
   S Dannym se dá docela fajn pokecat a nezažila jsem, že by byl agresivní, naopak, jestli si nějak představuju skutečného multikulturalistu, tak je to právě on.
   Chápu, že jeho vyjadřování každému nesedí, ale ta sprostota, s kterou se jej snaží tady pan král eliminovat, mě přece jen zaráží.

   1
   0
 10. robert
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 09:11 — Odpovědět

  DADA, jak jsem uvedl, žabomyších válek se opravdu, už z principu NEhodlám účastnit. DANNY mě občas uvádí do rozpaků, svým semtam zvláštním přístupem k diskusi (je to jeho svoboda, jeho svobodn volba), ale mě opravdu nevadí. DADA, stačí Vám to takhle :-)

  0
  0
 11. dada
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 09:27 — Odpovědět

  Roberte, no co by nestačilo, já jsem ráda, že jste tolerantní :-). Já sama mám trochu problém být tolerantní k takovému sprostému vyhazování a vyhrožování, které tu David předvádí (těžko bych něco takového nazvala žabomyší válkou), proto se ozývám. Stačí takové vysvětlení :-)?

  0
  0
 12. robert
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 09:44 — Odpovědět

  DADA, omlouvám se, na konci mi vypadl "?" takže věta měla být samozřejmě otázkou. :-)
  Internet je virtuální realitou, v okamžiku, kdy prostoupí z virtuálna do reality, kdy se cosi promění v něco pak se postavím na stranu práva a spravedlnosti.

  0
  0
 13. dada
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 09:56 — Odpovědět

  Roberte, já beru internet jako jakýkoli jiný komunikační prostředek – prostor, Danny je pro mě normální člověk z masa a kostí, ne virtuální realita. Fajn člověk.
  Takže když se k němu začne chovat David takto sprostě, pocítím potřebu se ho zastat, spíš než přicmrndávat, že je fakt Danny ňákej divnej, když ani neuvádí zdroje atd.
  Podle mě přes čáru zjevně jedná David a od jeho kamarádů – kolegů bych čekala, že ho trochu zarazí. Ale to je asi věc mého osobního cítění :-).

  0
  0
 14. robert
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 10:07 — Odpovědět

  DADA, internetové diskuse jsou jako když diskutují dva nebo více a jsou odděleni oponou, za kterou se střídají různí lidé, a každý se může představit buď jménem skutečným a skutečnou identitou anebo ne. Vždy si říkám, třeba když diskutuji s Vámi, anebo ve svých textech se čtenářem, zda bych mu/ji/jim řekl do očí to, co píšu. Takže, když jsem psal o DANNYm, že ve mně vzbuzuje rozpaky, řekl bych mu to do očí, a když David někoho (pod svou skutečnou realitou) posílá do zadele, tak potom, toho dotyčného pošle do zadele i "face to face". *
  Když píšu, že je Islám, zlá předtucha (?) opravdu si to myslím, a řekl bych tu kterémukoli muslimovi či muslimce, prostě se pod veŕejnou identitou nebojím vyjadřovat svoje názory, ale ne kaźdý tohle dokáže anebo má ochotu nebo zájem se veřejně "vystavovat"

  0
  0
 15. dada
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 10:26 — Odpovědět

  No, Roberte, já tipuju, že kupříkladu David by při face to face se mnou docela zklidnil :-), ale to je fuk.

  Pokud by tohle dělal naživo, v tom skutečném lokále by se navážel do mého kámoše u piva, taky bych nemlčela :-).

  0
  0
 16. danny
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 18:18 — Odpovědět

  Roberte,(Sinaj,poznatky-Kočáre púšte,príbeh izraelského obrneného zboru,Bonus 4,r.v.1995,pomohlo?,,Táto kniha priláka záujem všetkých tankistov…polný maršál Lord Carver).
  Fakt je existencia stavov vecí.Ked doplním Wittgenstei-Tractatus logico-pfilosophicus.č2.Pomôže?
  Dominiku dá sa aj tak,ale bližšia je mi symbolika Filokalie(pre Roberta-alebo láska k dobru,kráse a cnosti-Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity.r.v.2008.Alebo Mystická Teologia a Božské mená od Dionýsia Areopagitu s komentármi Maxima Vyznávača.(Pre Roberta Czech edition dybbuk 2003)
  Alebo symbolika Jána od Kríža.(Pre Roberta-Celý súbor vydalo Karmelitánske nakladatelstvo).
  Alebo nemecká mystika od Eckhardta,Taulera,Susa,Bohmeho(Pre Roberta-Vyšehrad).
  Alebo velmi blízka symbolika Zoharu(pre Roberta Dobra 2003!,Bahiru(Pre Roberta Malvern 2008,Aryeh Kaplan 1987).
  Pre Davidovu pereput Ibn-Haládž mi je bližší daleko ako ich Totemový symbol.
  Davide,som odchovaný havlovskou hodpodou IV.cenovej skupiny-poslednou výspou demokracie.(Pre Roberta citované u Petra Vopenku v 27.filosofických disputací.Práh.)Tam za stolom by ste si v živote nedovolil povedat tie slová.Ale rešpektujem Váš postoj,ako bossa tejto stránky,tak to len pripíšem obhroublosti.
  Predpokladal som aspon priemerné poznanie,ale predpoklad bol mýlny.sorry,ospravedlnujem sa.Nech sa Vám tak darí ako sa správate.smile

  1
  0
 17. danny
  11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 18:24 — Odpovědět

  p.s.Pre Roberta-Ibn Halládž-Modlitby,básne a správy.Vyšehrad.

  1
  0
  • robert
   11.10.2015 – 28 Tishri 5776 v 19:14 — Odpovědět

   DANNY, děkuji za Váš komentář a knihu, jak seženu, si přečtu. Jinak jsem se tady vyjadřoval, že jsem z Vás na rozpacích, protože občas se vyjadřute opravdu zvláštně, jako kdyby :-) jste si občas šňupnul kokainu. Vaše komentáře jsou pro mě totiž občas stejně nepochopitelné. Ale ty, kterým rozumím jsou přínosem

   0
   0
   • danny
    12.10.2015 – 29 Tishri 5776 v 06:49 — Odpovědět

    Roberte,ked ,,neporozumiem",tak sa snažím rozšírit,,obzor,ale nezvalujem to na úlety druhého.smile
    Citujem bez zdroja(filozof ten a ten,povedal to a to),to sú tak známe myšlienky,že ma to ani v päte nenapadlo.smile
    Bezkokainovo, nechcete upravit ten Sinaj?Potažmo dátum?smile

    0
    0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Boj o evropské hodnoty

Další článek

Lehké psaní