Trpící jedinec, prchající z nepředstavitelných hrůz, které na něm, jeho rodičích, manželce, dětech spáchali lidé stejné víry, ve jménu Alláha, Mohameda a Koránu. Vyčerpaní, vyděšení migranti, kteří prchají před jinými muslimy, těmi, kdo na nich ty odporné zrůdné zločiny páchali, například během „al-džihád bi’l-sajf“[1] – ano my máme povinnost, tyto oběti islámské krutosti přijmout, postarat se o ně, dokud se neuzdraví, zase nepostaví na vlastní nohy.

Nelze přistoupit na argumenty postsocialistických zemí, včetně České republiky, že migranti jsou původci odcizení, tísně a „sociální nespravedlnosti“. Exulanti a migranti nejsou, ani nemohou být ochromujícím břemenem, zdrojem odcizení, úzkosti a nespravedlnosti.

Cílem odpůrců migrace a strašáků islamizací není nic menšího než uskutečnit vizi opevněné, neprostupné Evropy, přebudovat morálku, právo a jazyk, utlumit základní myšlenku proč Evropská unie vznikla, ukřičet tradiční morální zásady liberálních demokracií, zavést nová pravidla, která povedou k utužení, ujařmení a centrální kontrole. S takovými názory se ovšem nelze smířit, jsou – z pozice liberálně-demokratického řádu a humanismu – naprosto nepřijatelné a jednoznačně neomluvitelné.

Muslimové, při hledání lepšího místa k životu, nacházejí v Evropě nové životní prostředí a mohou je v budoucnu svobodně přetvářet. Pro udržení svých vnitřních podmínek života, pro zachování své individuality, budou stavět domy, obchody, mešity, budovat instituce, ale uvnitř Západní kultury, obklopeni oceánem svobody, tolerance, volnosti, kdy budou neustále konfrontováni s realitou Evropské unie, kdy budou prožívat život svobodných lidí mezi stejně svobodnými lidmi, pryč od zločineckých vlád a diktatur, od války, od masové bídy, od krutého trestního práva, v němž není spravedlnost ani pro lidi, kteří nejsou zločinci, a přesto jsou potrestáni, i když jejich bezúhonnost je zřejmá – migranti, pokud získají azyl, začnou zase žít ve společenském řádu, který je spravedlivější a lepší, než v jakém dosud trpěli. Budou dodržovat zákony země, do níž přišli žít, pak setrvají v míru i prosperitě. Kdo by je měl důvod vyhánět? Snad leda politický primitiv, anebo ubohý, animální zločinec.

Na druhou stranu je ale nutné sdělit směrem k muslimským migrantům a muslimům usazeným v Evropské unii, tento prostý neoddiskutovatelný fakt, šarí’a musí být – vždy – podřízena právu Evropské unie také právu jednotlivých unijních zemí a nesmí v žádném případě – nikdy – dojít k tomu, aby se šarí’a stala součástí evropského práva ani právních systémů jednotlivých členských zemí.

Dovolím si malou odbočku, abych uvedl příklad, není dodnes znám případ, aby se HALACHA (židovské náboženské právo) někdy v minulosti, anebo Židé usilovali, aby se stala součástí právního systému státu, ve kterém Židé žili i ve velikém počtu[2] [například Německo (až 500 000), Polsko (až 3 000 000), Rumunsko (až 756 000), Sovětský svaz (až 2 525 000) Československá republika (až 357 000)][3].

Rabíni zavedli institut, tak zvaný (מצות דרבנן) MICVOT DRABONON, aby co nejvíce omezili třecí plochy, ztížili prosakování HALACHY mezi právní systémy diaspory, dali vzniknout institutu, který je rozdělený do tří kategorií:

 • (גזירא) GZIRO (je zákon zřízený rabíny aby kvůli omylu nedocházelo k nechtěnému porušení TÓRY a micvot.)
 • (תקנה) TAKONO (je pravidlo nevycházející z biblických zákonů, ale bylo vytvořeno rabíny pro veřejné blaho)
 • (מנהג) MINHAG (náboženský zvyk, který vznikl z náboženské praxe a trval dostatečně dlouho, aby se stal závazným)[4].

Institutem MICVOT DRABONON naplnili rabíni několik věcí, (uvedu jen tři), oddělili židovské náboženské právo od diaspory, zabránili, aby HALACHA prosakovala mimo židovské komunity, vytvořili kolem HALACHY plot.

Pokud muslimové setrvají v konzervativních názorech v souvislosti šarí’y a budou chtít, aby prosakovala do jiných právních systémů, je logické, že budou odmítnuti.

Úkolem židovského ale i evropského práva by mělo být pokoušet se hledat objektivní pravdu s ohledem na lidskou omylnost a nejistotu, vnímat prostý fakt, že v případě pochybností hledíme vždy ve prospěch obžalovaného, ale tuto praxi šarí’a nezná, vnímá pravdu jako cosi subjektivního, nehledá nevinu, ale vinu. Proto je tak často zmiňováno porušování lidských práv v souvislosti s šarí’ou.

Pokud ovšem budeme trvat na tom, že lidská práva platí univerzálně (HALACHA, právní systémy liberálně-demokratického řádu) a nikoli jen pro určité, zvláště vybrané společenství (šarí’a, komunistický a nacistický právní systém, totalitní právní systém), pak upřednostňujme individuální práva občanská spolu s politickými (Západní civilizace) oproti kolektivnímu právu solidarity (islámská civilizace, Severní Korea, ale v lehčí formě i Čína).

[1] al-džihád al-asghar – také al-džihád bi’s-sajf, neboli džihád mečem. Označuje šíření víry se zbraní v ruce a přeneseně jakýkoli boj vedený muslimy, má-li být legitimní – zdroj si nepřeje být uveden

[2] Počty židovských duší jsou z roku 1933

[3] http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005687

[4] Zájemce odkazuji na GANZFRIED, Šlomo ben Josef. Kicur Šulchan aruch. Jedná se o konečný text pro studium všech základních židovských zákonů, pro každodenní praxi

10 Komentářů

 1. Tomáš Flaška
  4.11.2015 – 22 Heshvan 5776 v 02:33 — Odpovědět

  Roberte souhlasím s vámi jen napůl. Myšlenky jsou to pěkné a pravdivé, ale praxe ukazuje, že neuskutečnitelné.
  Začnu tím, že přicházející muslimové musí podřídit Šariju našemu právu. Je zde už vidět posun mínění veřejných činitelů. Dřív se jakékoliv přizpůsobování nazývalo hanlivě asimilace, a hovořilo se o pozitivech multikulturalismu. Dnes se o přizpůsobování už mluvit může. Problém ale je, že ti co se nechtějí "přizpůsobit" vytvářejí ghetta se všemi negativy co k tomu patří. A co pak s nimi?
  ——
  Druhý problém je v přijímání uprchlíků. Ano, jsou to chudáci a potřebují pomoc. David tu na začátku uprchlické vlny zvolal něco ve smyslu – pojďte sem, všichni jste vítáni. A já se vás obou zeptám – co se myslí pojmem všichni? 10 milionů? A my se tedy odtud odstěhujeme? Milion? 300 000? Nebo řekneme že v ČR souhlasíme s kvótou pro 20 000? A až se naplní tak ostatní budeme posílat zpět a vyhraje vlastně jen ten nejrychlejší? Nebo mezi nimi budeme vybírat a nechávat tu jen ty potřebné? A co až se i pak naplní možné kapacity? Pánové, jak to chcete PRAKTICKY řešit?
  ———–
  A na závěr vás ocituji: "Cílem odpůrců migrace a strašáků islamizací není nic menšího než uskutečnit vizi opevněné, neprostupné Evropy, přebudovat morálku, právo a jazyk, utlumit základní myšlenku proč Evropská unie vznikla, ukřičet tradiční morální zásady liberálních demokracií, zavést nová pravidla, která povedou k utužení, ujařmení a centrální kontrole. " Myslím, že zde směšujete dvě věci dohromady, které nemají vůbec žádnou souvislost. Já osobně jsem proti nekontrolovatelnému množství uprchlíků. Dle vás chci zároveň ukřičet tradiční morální zásady a zavést centrální kontrolu. Mohu vás ujistit, že tyto úmysly nemám. Takže jak je toto možné?

  10
  1
  • robert
   4.11.2015 – 22 Heshvan 5776 v 07:53 — Odpovědět

   Tomáši děkuji za komentář.
   EU už má několik praktických řešení problému. Například mezi ně patří: 1) Časově omezená délka pobytu. 2) Po dobu pobytu dodržování právních norem dané země 3) Pokud dojde k porušování práv a svobod jedince i na základě šarí’y, potrestání viníků. 4) Evropští lídři chtějí, aby bylo možné uprchlíky ze zemí EU do Turecka vracet. 5) atd.
   EU má devět bodů jak uprchlickou krizi řešit vizte třeba tady: http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prehledne-bod-po-bodu-jak-eu-bude-resit-uprchlickou-krizi-v/r~c84368c473fd11e5b440002590604f2e/
   anebo zajímavý článek na téma řešení uprchlické krize
   http://zpravy.idnes.cz/uganda-jako-vzor-reseni-uprchlicke-krize-fp2-/zahranicni.aspx?c=A150724_141849_zahranicni_ert

   6
   1
   • Tomáš Flaška
    4.11.2015 – 22 Heshvan 5776 v 15:21 — Odpovědět

    Kéž by, kéž by. Zatím vůbec není jisté, že Turecko bude přijímat. Zatím německá policie tutlá kriminalitu mezi běženci v táborech a nehodlá na tom nic měnit. Atd. atd.

    3
    1
 2. Richard
  4.11.2015 – 22 Heshvan 5776 v 07:48 — Odpovědět

  Divím se, že tyto řeči pronášíte zrovna Vy. Nestaví snad Izraelci zdi a ploty proti Palestincům? Nemají své zkušenosti s teroristy? Vaše země je nám dostatečným příkladem, jak se chránit před džihadem. Děkuji pěkně za takové rady. Zkuste to poradit panu Netanjahovi. Šalom.

  8
  3
  • Erich
   4.11.2015 – 22 Heshvan 5776 v 17:42 — Odpovědět

   Bibimu nelze ani radit a ani pomoci. On je to takový sebestrašný mentální stachanovec. A zraje.

   1
   2
 3. dada
  6.11.2015 – 24 Heshvan 5776 v 00:06 — Odpovědět

  Nevím, jestli je strašákem a necitou každý, kdo nesdílí naivní idealistický pohled na migraci, každopádně zajímavý jiný pohled od Václava Cílka:
  http://echo24.cz/a/wnDGF/migrace-jako-zbran-hromadneho-niceni-konspirace

  3
  1
 4. Dron
  8.11.2015 – 26 Heshvan 5776 v 02:02 — Odpovědět

  Pozor na falešnou humanitu , na falešnou otevřenost a rádoby pomoc . Je-li někdo nemocen , jak potom sám může ošetřovat ty zdravé ? Nemůže , napřed se sám musí uzdravit , aby pochopil co je třeba pro ty druhé…Takže – státy mají problémy samy se sebou , se svými vlastními lidmi u sebe doma – nezaměstnanost , nedostatek peněz , nízké platy a drahota , důchodci na úrovni bídy s důchody , nehorázná a stoupající prosperita zbohatlíků na úkor chudších , byty takřka finančně nedostupné pro normální lidi a když tak na celoživotní dluh…a když sát sám takto strádá , jak potom může chtít pomáhat nějakým migrantům , když se sám neumí vypořádat s vlastní "podvyživeností" ? Migranti se kolikrát neumí ani podepsat a přitom dostávají zadarmo to , co si musí občan za draho sám koupit a ještě se jim to nelíbí ?! Ať se mocní nediví , že jsou lidé naštvaní a rozezlení , vždyť je to navýsost AMORÁLNÍ !!! Jak dopadla falešná humanita V. Havla ? Propustil spousty kriminálníků a domníval se , že je to správné a humánní…a jak to vše dopadlo , to znají všichni a mnozí na to doplatili i vlastním životem ! S migranty je to totožné ! Pomáhat těm , kteří to potřebují ? Ano , ale s rozumem a se správnou schopností umět rozlišovat kdo pomoc skutečně potřebuje a kdo nikoliv . A hlavně také jak skutečně pomáhat a nenechat se zneužívat !

  3
  1
 5. Dron
  8.11.2015 – 26 Heshvan 5776 v 02:18 — Odpovědět

  Je zřejmé a dobře viditelné , jak se islam. migranti staví k jiným lidem a jak se silou dožadují svého . Když by ke mně kdokoliv přišel se žádostí o pomoc a přitom pohrdavě mi hodil můj nabízený bochník chleba s vodou pod nohy a ještě mi nadával , plival na mně a křičel , že chce eura , hodně eur a byt…letěl by tak , že by na to do smrti nezapomněl ! Tohle je skutečná realita a žádný můj výmysl . Zachoval by se snad někdo jinak ? Těžko ! Chce-li kdokoliv od někoho pomoci a skutečně-li tuto pomoc potřebuje , projeví se to jistě v jeho přístupu k tomu , kdo mu pomáhá . Chce-li naopak někdo pomoc zneužívat a tváří se jako chudák , přitom tomu tak není , pak se to také zjevně projeví a projevilo se to tak právě u těch migrantů . Nejsem nacionalista , ale zmiňovaná dogmatická pomoc migrantům je falešná a v tom něco HODNĚ ŠPATNĚ !!!

  3
  1
  • Erich
   9.11.2015 – 27 Heshvan 5776 v 09:10 — Odpovědět

   Ak k čemu tedy nabádáte?

   Mimochodem ten termín felešná humanita tak tohle zvláštní spojení mi připomíná scénku z filmu Woody Allena. Takže tu pointu – na nějakém rautu tam půvabné dámy urputně řešily své duševno a to přes rozbory svých sezení na psychoanalýze. A jedna tam popisovala, jak tam řešila a snad i pořešila který její orgasmus je dobrý a který je ten špatný. Woody na ni vyděšeně kouká a pak pronáší, že do této chvíle si bláhově – tedy nepoučeně myslel, že buďto je nebo není.

   Já děkuji za poučení.

   0
   1
 6. Daoud
  9.11.2015 – 27 Heshvan 5776 v 20:37 — Odpovědět

  Nezlobte se na me, ale sharii se zadny muslim nevzda. My podle sharie zijeme. To jak vykonavame potrebu, jak se myjeme, modlime, co a jak jime, jak komunikujeme s ostatnimi lidmi, jak zijeme ve vztahu s okolim. To vsechno je sharia a zije podle ni kazdy muslim. Cesi porad vidi trestne pravo (ktere vzniklo na zaklade potreby v danych situacich), ale trestni pravo neni pro vetsinu muslimu tim nejpodstatnejsim. Neznam jedineho muslima ktery je pro kamenovani a sekani rukou. I kdyz verim ze nekteri nenapravitelni vrazi by tu nemeli zit mezi nami. Ale to jak se napr.Ceska republika vyporadava s trestanci je preci dostacujici. Jelikoz ma kazdy pravo na obhajobu a tak ma sanci prokazat svoji nevinu. Kamenovani lidi nekde v Afghanistanu nemuzete brat jako soucast sharie-islamu. Radikalni extremiste nepredstavuji islam jen ukazuji jak to presne nema vypadat. Pro kazdeho muslima je rodinne pravo nedilnou soucasti zivota. Toho se zadny muslim nevzda protoze podle nej zije. Kdyz si muslim vezme zenu na urade tak pred bohem nejsou oddani a nemel by s ni napr.soulozit dokud nedojde k muslimske svatbe, to vsechno je soucasti sharie.

  0
  2

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Nábožensky motivované žhářství soud prominul

Další článek

Kdo je muslim aneb malé připomenutí