Rabíni předali: Není člověka a věci, jejíž doba by nepřišla. Není věci i živé bytosti, která by byla bez potřeby pro sebe i pro druhé.

Kdo jsem, kdo jsme?

Každý jedinec, který se osmělil, aby hledal smysl života, v širším kontextu bytí a GUFIM[1], odhodlal se, aby nacházel jemu přináležející ´ACMUT[2], na základě vlastní, nebo společně pojímané DYMJON[3]. Někdy, když se odvážím vyhlédnout za obzor vlastního kouta, připadne mi, židovský lid tu pořád je i z důvodu, že ´ACMUT nalezl v Něm a v TÓŘE, aby na základě skryté, ale i zjevné DYMJON prožíval Jeho Milost a Jeho Odpuštění a tak se nadále mohl před Jeho Tváří a před Jeho Slávou každý Žid HAKER[4].

A to je pro mne, člověka slabého, chybujícího, reptajícího a potřebného nejen útěchou, že mohu, ba co víc, jsem zván, abych identifikoval a (roz)poznával svůj život, své bytí a prožívání před mým Učinitelem, ale zejména na základě této HAKER abych kráčel v Jeho Stopách (DYMJON), což zcela naplňuje mou ´ACMUT a posiluje ji a pozvedá k vyšším stupňům skrze Jeho Milost a Jeho Odpuštění.

Podstata, vize, identifikace

Tu se mi nabízí dvě otázky v souvislosti s HAKER: co je vlastně podstatou (´ACMUT) Žida a vůbec každého člověka? A co by mělo být vizí (DYMJON) Žida a vůbec lidské bytosti? Podle mého názoru se nabízí na tyto dvě otázky jedna odpověď: aby Žid a vůbec kterákoli bytost byla (roz)poznána, aby byla identifikována se skupinou, komunitou, v níž si přeje být, nebo už je její součástí, aby přijala povinnosti, závazky skupiny či komunity, v níž a se kterou si přeje, aby byla identifikována; pro Žida tedy platí, aby vzal na sebe jho TÓRY a MICVOT, odkud to vím? V TÓŘE v knize ´EJCHO, čtu: TOV LAGEVER KI JISO´ ´OL BIN´URIN[5].

Tak i vegetariáni (též vegani a vitariáni) se zbavují potěšení jíst maso, či dokonce i jakkoli tepelně upravené potraviny, aby nalezli smysl pobývání ve světě, aby prožívali pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí, v rámci identifikace se skupinou či komunitou, a proto se i skrze svou realitu oddělují od většinové populace.

V rámci textu bych rád zmínil i specifický druh oddělení a tím je NAZIR[6]  (נזיר): „Masechet Nedarim (9b), čtu[7] o tom, jak rabi Simeon Spravedlivý vyprávěl příběh: Přišel za mnou člověk z jihu, který chtěl být NAZIR[8], a já uviděl, že má krásné oči, laskavý pohled, hezkou tvář a pečlivě upravené husté kadeře v prstencích vlasů. Řekl jsem mu: Synu, co je to za úsudek, který tě vede k zničení, nechtěl bys svůj názor přehodnotit a nechat si toto potěšení? Řekl mi: V rodném městě jsem byl pastýř u svého otce. Šel jsem načerpat vodu z našeho pramene a spatřil svůj roztřesený odraz. Náhle jsem si nad ním instinktivně položil otázku: Kvůli trapnosti ze světa? Řekl jsem si: Jistě Zlo, když se chlubíš ve světě, který není tvůj, ve kterém je budoucnost být larvou a červem. Služba je, že se oholíš ve jménu nebes!…

Já ihned vstal a políbil jej na jeho hlavě, a řekl jsem mu: Kéž lidé, jako jsi ty, násobí Jeho oddělené!“

Závěr

Když tedy zobecním postoje, jak jsem uvedl v textu, pak každý kdo se rozhodl, aby hledal cosi nebo něco či někoho, co jej převyšuje, má DYMJON, co jeho ´ACMUT pozvedá. Každý člověk, jenž se rozhodl, aby potlačoval tělesné na úkor toho, co tělesnost převyšuje, rozhodně si zaslouží úctu. Takové sebezapření, obzvláště v dnešním histriónském světě překypujícím lidmi, co vyhledávají hedónské zážitky, ale vyžaduje velkou dávku odvahy a pokory.

[1] Rambam, Hilchot jesodej ha-tora (4,1) čtu, jsou čtyři GUFIM: oheň, vzduch, voda a země, které jsou základem světa a všeho, co je stvořené pod oblohou. Všechno tělesné, ať už je to člověk, zvíře, pták, ryba, kov, drahokam, perly, stavební materiál, hory, mraky a další, je stvořené z těchto čtyř GUFIM

[2] ´ACMUT (עצמות) podstata

[3] DYMJON (דמיון) vize

[4] HAKER (הכר) identifikovat, (roz)poznat

[5] Dobré je člověku jestliže zakusil problémy v mladém věku. Kniha PLÁČ (3,27)

[6] Kniha NUMERI (6,2 – 8)

[7] Talmud Bavli, traktát Nedarim (9b)

[8] K pojmu NAZIR vizte TÓRA, kniha NUMERI (6,1 – 21); Talmud Bavli, traktát Nazir

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Když zavyjí izraelští vlci

Další článek

Priorita britských židů: spojení s muslimskou komunitou